terug
(2-3-2015)
De mensenrechtensituatie in India

Regelmatig verschijnen goed gedocumenteerde rapporten over de schending van mensenrechten in India op een groot aantal terreinen. Daarin wordt ook steeds de situatie van de Dalits ('kastelozen' of 'onaanraakbaren' beschreven. Ook blijkt dat mensenrechtenschendingen die een breder karakter hebben bijvoorbeeld marteling, kinderarbeid, dwangarbeid en gebrek aan toegang tot recht vooral Dalits en Adivasi ('tribalen') treffen.

Hierbij enkele belangrijke overzichtsrapporten:
laatste wijziging: