Mensen met een MissieCordaidICCO & Kerk in ActieJustitia et Pax NederlandLandelijke India Werkgroep

Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) bestaat uit zes ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties; het DNN wil mensen in Nederland meer informatie geven over en bewust maken van een van ís werelds meest genegeerde mensenrechtenproblemen.
solidair met kastelozen