Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - VACATURES

De Landelijke India Werkgroep (LIW) is een mensenrechtenorganisatie die zich richt op de rechteloze groepen in India. Wij doen dit door middel van onderzoek, beleidsbeïnvloeding en campagnes gericht op beleidsmakers en bedrijven.
Drie thema’s staan centraal in het werk van de LIW: kinderarbeid, mensenrechten en bedrijfsleven, en mensenrechten in India in bredere zin (waaronder m.n. de positie van Dalits (‘kastelozen’)) en mensenrechtenverdedigers. De LIW is actief in netwerken als de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’, de Schone Kleren Campagne, het International Dalit Solidarity Network en het MVO Platform. Ook is de LIW vertegenwoordigd in de stuurgroep van het convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Er is momenteel geen vacature.