Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - OVER DE LIW

De Landelijke India Werkgroep (LIW) is een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de belangen van rechtelozen en gemarginaliseerde groepen in Zuid-Azië. De LIW doet dit door maatschappelijke en politieke pleitbezorging en (beleids)beïnvloeding, onderzoek, voorlichting, publiciteit en publiekscampagnes. Zij werkt hierin nauw samen met lokale organisaties in India en organisaties in Nederland, Europa en internationaal.

De vier kernthema’s van de LIW zijn:

  1. Kinderarbeid en Onderwijs
  2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in sectoren als kleding, natuursteen, zaden en thee
  3. Dalits/Kastelozen
  4. Mensenrechten: Indiaas beleid en de praktijk
Deze thema’s staan al 15 tot 20 jaar centraal in het werk van de LIW. Een kleine organisatie kan alleen effectief zijn als zij zich langdurig inzet voor één of meer thema’s en daardoor veel expertise, een goed netwerk en sterke coalities opbouwt. In het verleden was dat vooral nationaal samen met enkele Indiase organisaties, nu is dat steeds vaker in Europese en internationale coalities.

In de loop van de jaren zijn er steeds meer dwarsverbanden tussen onze thema’s ontstaan en daardoor meer mogelijkheden tot actie en invloed. Zo speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook een grote rol bij het uitbannen van kinderarbeid en kastendiscriminatie. Daarnaast kijken we specifiek naar kinderarbeid en toegang tot onderwijs van Dalit-kinderen en gebruiken die kennis bij onze MVO activiteiten.

De geografische focus van de LIW verschuift van India naar Zuid-Azië. De politiek-economische relaties van India met landen in de regio zijn belangrijker geworden. Daarnaast zijn onze thema’s niet beperkt tot India maar ook zeer relevant voor ander Zuid-Aziatische landen. Discriminatie van Dalits komt in heel Zuid-Azië voor en arbeidsrechtenschendingen in de kleding- en textielindustrie zijn een regionaal probleem.

De LIW werkt samen met een breed scala aan organisaties die zich inzetten voor mondiale rechtvaardigheid. De samenwerking met lokale organisaties is van groot belang om inzicht te krijgen in mensenrechten- en arbeidsrechtenschendingen in India/Zuid-Azië en daar samen actie op te ondernemen. Vanuit de expertise die de afgelopen 40 jaar is opgebouwd draagt de LIW vanuit Nederland bij aan oplossingen voor de problemen die door lokale NGO’s worden gesignaleerd.