Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


KINDERARBEID & ONDERWIJS - DOSSIER POLITIEK
2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
11 jan 2019:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 27-11-2018) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
27 nov 2018:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kinderarbeid en niet betalen van minimumlonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
19 dec 2017:
Wet zorgplicht kinderarbeid aangehouden op verzoek initiatiefnemer (Eerste Kamer der Staten-Generaal):
De Eerste Kamer heeft dinsdag de behandeling van het initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid na de eerste termijn op verzoek van de initiatiefnemer, Tweede Kamerlid Attje Kuiken, aangehouden.
19 dec 2017:
Wet tegen kinderarbeid hangt aan zijden draadje na forse kritiek in Eerste Kamer (Trouw):
De PvdA-initiatiefwet om kinderarbeid te bestrijden, hangt aan een zijden draad. In de Eerste Kamer was er dinsdag veel kritiek, ook van D66 en SGP die het voorstel eerder in de Tweede Kamer nog over de eindstreep hielpen. Zonder de stemmen van D66 is er geen meerderheid, want VVD, CDA en PVV zijn sowieso tegen.
18 dec 2017:
Nog een wet? Daar verdwijnt kinderarbeid niet mee (Trouw):
Een wet die bedrijven verplicht het nodige te doen tegen kinderarbeid, heeft dat nut of werkt het averechts?
Kinderarbeid de wereld uithelpen, daar is niemand tegen, maar er is wel veel discussie over de manier waarop. Morgen stemt de Eerste Kamer over de Wet zorgplicht kinderarbeid. Die eist van bedrijven dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. De laatste jaren zijn bedrijven en maatschappelijke organisaties juist gaan samenwerken in convenanten, zoals in de textielsector. Gaan die twee modellen samen?
27 nov 2017:
Antwoord op Schriftelijke vraag Europarlementariër Anne-Marie Mineur (GUE/NGL)
(ingez. 30-8-2017) aan de Europese Commissie betreffende onderzoeksrapport Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid naar de omstandigheden in Indiase granietgroeves
24 okt 2017:
Verslag van een deskundigenbijeenkomst (Eerste Kamer der Staten-Generaal):
De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft op 3 oktober 2017 gesprekken gevoerd met een aantal deskundigen over zorgplicht kinderarbeid.
3 okt 2017:
Stop Kinderarbeid bepleit bij Eerste Kamer Wet Zorgplicht Kinderarbeid (LIW):
De meeste bedrijven die in hun productieketen te maken hebben met kinderarbeid komen daartegen alleen in beweging als dat voor henzelf een bedrijfsrisico oplevert, en niet vanwege het risico van kinderarbeid voor de betrokken kinderen.
9 mei 2017:
Wordt kinderarbeid eindelijk bij wet verboden? (OneWorld):
Onlangs werd de wet Zorgplicht Kinderarbeid door de Tweede Kamer aangenomen. Deze wet verplicht bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt om te onderzoeken of er sprake is van kinderarbeid in hun productieketen. “Het is de hoogste tijd dat uitbuiting uit onze winkels verdwijnt”, aldus Roelof Van Laar, initiatiefnemer van de wet.
6 apr 2017:
India ratificeert twee internationale verdragen tegen kinderarbeid (LIW):
Op 31 maart 2017 heeft de Indiase regering twee verdragen van de ILO over kinderarbeid geratificeerd. Het gaat om Conventie 138 die de minimumleeftijd voor werk bepaalt. Het andere verdrag, ILO Conventie 182, bepaalt dat kinderen onder de 18 jaar geen gevaarlijk werk mogen doen.
10 mrt 2017:
Dutch Parliament backs child labour due diligence law (Just-Style.com)
The Dutch Parliament has adopted a law requiring companies to determine whether child labour occurs in their supply chains – and set out a plan of action on how to combat it.
The Child Labour Due Diligence Law ('Wet Zorgplicht Kinderarbeid') now heads to the Senate after last month's vote, and if approved will come into force from 1 January 2020.
16 feb 2017:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 31-1-2017) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
8 feb 2017:
Wet Zorgplicht Kinderarbeid bedrijven door Kamer aangenomen (LIW)
Op 7 feb 2017 werd in de Tweede Kamer de Wet Zorgplicht Kinderarbeid van initiatiefnemer Van Laar (PvdA) aangenomen. CDA, VVD en PVV stemden tegen. De wet verplicht bedrijven om te onderzoeken of er in hun productieketen sprake is van kinderarbeid.
31 jan 2017:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over kledingmerken die bijdragen aan lage lonen, lange werktijden, kinderarbeid en schooluitval in Bangladesh
25 jan 2017:
Motie Servaes (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
met verzoek aan regering om wetgeving gericht op de bestrijding van dwangarbeid en moderne slavernij
25 jan 2017:
Motie Voordewind (ChristenUnie) en Servaes (PvdA)
over relatie lage lonen, kinderarbeid en schooluitval in de kledingindustrie van Bangladesh, n.a.v. rapport Branded Childhood
18 jan 2017:
Vragen in Europees Parlement :
n.a.v. slavernij in Indiase fabrieken
16 jan 2017:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP) :
(ingez. 28-12-2016) aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over (kinder)slavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor westerse kledingmerken
2016
omhoog
28 dec 2016:
Kamervragen Van Laar (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Dijkgraaf (SGP)
aan de Minister voor Buiten­landse Handel en Ontwikkelings­samen­werking over (kinder)slavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor westerse kledingmerken
16 nov 2016:
Kamer en regering: komende jaren 10 miljoen voor bestrijding kinderarbeid - Minister Ploumen in Tweede Kamer: ‘Stop Kinderarbeid boekt heel goede resultaten’ (LIW)
Een motie van de Kamerleden Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie) om structureel elk jaar 10 miljoen uit te trekken voor de bestrijding van kinderarbeid is deze week met een grote meerderheid in de Kamer aangenomen.
14 nov 2016:
Brief Minister Ploumen aan Tweede Kamer
m.b.t. de motie Van Laar/Voordewind (10 nov 2016)
10 nov 2016:
Motie van de leden Van Laar en Voordewind
met het verzoek aan de regering een fonds voor de bestrijding van kinderarbeid te creëren
7 nov 2016:
Reactie van Stop Kinderarbeid op de Wet Zorgplicht Kinderarbeid (Stop Kinderarbeid)
Stop Kinderarbeid staat positief tegenover de inzet van het Voorstel van wet – van het Kamerlid Van Laar betreffende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.
7 jul 2016:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 14 jun 2016) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings­samenwerking over de doelstelling van de International Labour Organisation (ILO) om uiterlijk in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen
20 jun 2016:
Stop Kinderarbeid verwelkomt beloofde EU actie tegen kinderarbeid (Stop Kinderarbeid):
De Raad van de EU – dus alle 28 lidstaten gezamenlijk – spreekt zich vandaag in haar conclusies over kinderarbeid uit voor een aanpak van alle vormen van kinderarbeid.
14 jun 2016:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de doelstelling van de International Labour Organisation (ILO) om uiterlijk in 2016 de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen
10 mei 2016:
Antwoorden op Vragen Europees Parlement
(ingez. 18-2-2016) aan de Europese Commissie over kinderarbeid en uitbuiting bij goud- en kobaltwinning
29 apr 2016:
Minister Ploumen zegt Kamer meer informatie toe over inzet op kinderarbeid en MVO in handelsmissie (LIW):
Minister Ploumen reageerde op vragen van Kamerleden met de toezegging dat er vóór de zomer "een aparte brief komt over de wijze waarop we mensenrechten integreren in de handelsmissies, wat daaraan voorafgaat en wat daarna komt".
4 feb 2016:
2015
omhoog
17 dec 2015:
Voordewind (CU) en Van Laar (PvdA) blijven inzetten op strijd tegen kinder­arbeid in India en de betrokken­heid van Nederlandse zaad­bedrijven (FairPolitics.nl)
Voordewind en Van Laar bekritiseren de betrokken­heid van Nederlandse en in Nederland actieve zaad­bedrijven die slechte arbeids­omstandigheden, lage lonen en kinderarbeid veroorzaken. De Kamerleden vragen minister Ploumen (Handel en Ontwikkelings­samenwerking) naar de mogelijkheden om deze misstanden te voorkomen.
3 dec 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 23 nov 2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid bij goudwinning voor de electronicasector
26 nov 2015:
Kamervragen Van Laar (PvdA) en Voordewind (ChristenUnie)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die in India actief zijn
23 nov 2015:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid bij goudwinning voor de electronicasector
11 sep 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA)
(ingez. 29-7-2015) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een half miljoen kinderen die in de katoenzaadproductie werken
29 jul 2015:
Kamervragen Van Laar (PvdA)
aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een half miljoen kinderen die in de katoenzaadproductie werken
21 jul 2015:
Antwoorden op Kamervragen Van Laar (PvdA)
(ingez. 16-6-2015) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid
10 jun 2015:
Zeg Dag tegen kinderarbeid: Minister Ploumen neemt handboek Stop Kinderarbeid in ontvangst (Stop Kinderarbeid)
In aanloop naar de Internationale dag tegen kinderarbeid op 12 juni neemt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, morgen het handboek Stepping Stones for creating Child Labour Free Zones van Stop Kinderarbeid in ontvangst.
4 jun 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA)
(ingez. 19-5-2015) over slavernij en kinderarbeid in steengroeves
19 mei 2015:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) en Van Laar (PvdA) :
over slavernij en kinderarbeid in steengroeves
4 mei 2015:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en Van Laar (PvdA) :
(ingez. 20-4-2015) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over moderne slavernij en kinderarbeid in de kledingindustrie in India
6 mrt 2015:
Wet tegen kinderarbeid nodig (FNV):
De Nederlandse overheid moet bedrijven verplichten om actie te ondernemen om kinderarbeid in hun productieketens uit te bannen. Dat stelt Stop Kinderarbeid in een brief die zij aan de Kamer stuurde. Door het wettelijk verankeren van een zorgplicht, kunnen bedrijven die ‘kinderarbeid-producten’ verkopen daarop worden aangesproken en krijgen zij een prikkel om kinderarbeid te voorkomen
6 mrt 2015:
Overheid moet wettelijke maatregelen nemen tegen kinderarbeid: Bedrijfsleven doet te weinig om kinderarbeid te voorkomen (Stop Kinderarbeid):
De Nederlandse overheid moet bedrijven verplichten om actie te ondernemen om kinderarbeid in hun productieketens uit te bannen. Dat stelt Stop Kinderarbeid in een brief die zij vandaag aan de Kamer stuurt.
4 mrt 2015:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. het Notaoverleg (op 9 mrt) over de 'Initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid'
4 mrt 2015:
Rapportage beleid Plantum leden t.a.v. kinderarbeid in India (Plantum):
aan Ministerie van Buitenlandse Zaken (25-11-2014)
26 feb 2015:
Kamerleden: 'Kinderarbeid moet prominente plek krijgen in convenanten met bedrijven' - Minister Ploumen gaat zich inzetten om schoenensector bij kledingconvenant te laten meedoen (LIW):
Minister Lilianne Ploumen heeft toegezegd dat zij met de schoenenbedrijven in gesprek zal gaan over aansluiting bij het Convenant over textiel en kleding waaraan nu wordt gewerkt. Aanleiding daartoe was een vraag van Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie in het Kamerdebat van 25 februari jl. Stop Kinderarbeid had dit voorgesteld in een brief aan de Tweede Kamer.
18 feb 2015:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen (ECR), Agnes Jongerius (S&D) en Cora van Nieuwenhuizen (ALDE)
(ingez. 11-11-2004) aan Europese Commissie n.a.v. rapport Flawed Fabrics over kinderarbeid en schuldarbeid in de Indiase textielsector
6 feb 2015:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Tweede Kamer (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. Algemeen Overleg (op 25 feb.) over eindrapport MVO Sector Risico Analyse en reactie kabinet op SER-advies 'IMVO-convenanten'
27 jan 2015:
Regering reageert positief op voorstel tot verbod verkoop van producten kinderarbeid (LIW):
De Nederlandse regering heeft, middels een brief van Minister Ploumen van Handel en OS aan de Kamer, positief gereageerd op het initiatief van PvdA-Kamerlid Roelof van Laar om de verkoop van producten gemaakt door kinderen te verbieden.
2014
omhoog
19 nov 2014:
Passages uit de Begrotingsbehandeling Buitenhandel en OS HOS 19-11-14 :
over kleding, kinderarbeid en MVO Convenanten
14 nov 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie) :
(ingez. 31-10-2014) aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken over het rapport Flawed Fabrics over moderne slavernij en kinderarbeid in de productieketens van kledingmerken
10 nov 2014:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Stop Kinderarbeid):
n.a.v. begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking over (aanvullende) maatregelen tegen kinderarbeid
5 nov 2014:
Ploumen spreekt over vrouwen- en kinderrechten in India (Rijksoverheid.nl):
Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft woensdag tijdens de handelsmissie in India vrouwen- en kinderrechten aan de orde gesteld. Ze ontmoette onder meer minister Maneka Gandhi van Vrouwen- en Kinderzaken.
2 nov 2014:
Ploumen stelt kinderarbeid aan orde in India (Trouw):
Tijdens haar handelsreis naar India deze week zal minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kinderarbeid en arbeidsomstandigheden aan de orde stellen. Vorige week kwam naar buiten dat in spinnerijen in het zuiden van het land vrouwelijke werknemers worden uitgebuit.
31 okt 2014:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
aan de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Buitenlandse Zaken over rapport Flawed Fabrics over moderne slavernij en kinderarbeid in productieketens kledingmerken
29 okt 2014:
Weg met kleding die door kinderslaven gemaakt is (Roelof van Laar, PvdA.nl) link opent in nieuw venster:
Ik wil geen kleding kopen die door kinderen gemaakt is. Al helemaal niet door kinderen die gruwelijk uitgebuit worden. Uit een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) blijkt dat kinderslavernij op grote schaal voorkomt in Zuid-India en dat de textiel die zij maken, in Nederland verkocht wordt.
15 jul 2014:
Publicaties Stop Kinderarbeid, LIW en FNV Mondiaal geven voeding aan Kamermoties (Stop Kinderarbeid):
Tijdens de laatste dag voor het reces van de Kamer – zijn door Kamerlid Voordewind twee moties ingediend waarin publicaties van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de coalitie Stop Kinderarbeid worden genoemd.
De eerste motie gaat over het plan van aanpak van de kledingindustrie om structurele schending van arbeids-en mensenrechten tegen te gaan. De motie noemt onderzoek van de LIW en FNV Mondiaal......
De tweede motie gaat over de sociale en mensenrechtencriteria voor duurzaam inkopen. Daarin staat onder meer dat de Toolkit Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties van Stop Kinderarbeid een goed hulpmiddel is voor de overheid.
14 jul 2014:
Publicaties LIW en Stop Kinderarbeid geven voeding aan Kamermoties: Kamer vraagt actie van Minister Ploumen voor schone kleding en sociaal overheidsinkopen (LIW):
Op 2 juli – tijdens de laatste dag voor het reces van de Kamer – zijn door Kamerlid Voordewind twee moties ingediend waarin publicaties van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de coalitie Stop Kinderarbeid worden genoemd. De eerste motie gaat over het plan van aanpak van de kledingindustrie om structurele schending van arbeids- en mensenrechten tegen te gaan. De tweede motie gaat over de sociale en mensenrechtencriteria over duurzaam inkopen.
11 jul 2014:
Kinderarbeid in Turkse landbouw aanzienlijk toegenomen - Minister Ploumen: Blijvende inzet tegen kinderarbeid in Turkse hazelnootoogst (LIW):
Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft zich inzetten voor het bestrijden van kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten in de Turkse agrarische sector, waaronder de hazelnootoogst. Dat blijkt uit antwoorden van 8 juli op Kamervragen van ChristenUnie, SP en PvdA. De coalitie Stop Kinderarbeid is daarover verheugd.
9 jul 2014:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Sargentini, Lambert en Delli (Verts/ALE)
(ingez. 15-4-2004) aan Europese Commissie over moderne slavernij in de textiel- en kledingindustrie in Zuid-India
8 jul 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP) en Van Laar (PvdA) :
(ingez. 16-6-2014) aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een nieuw onderzoek naar omvangrijke kinderarbeid en schending van andere arbeidsrechten in de Turkse hazelnootproductie
26 jun 2014:
24 jun 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP), Van der Staaij (SGP) en Van Ojik (GroenLinks)
(ingez. 28-5-2014) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kledingbedrijven die geen inzicht geven in de aanpak van gebonden (kinder)arbeid in India
16 jun 2014:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP) en Van Laar (PvdA)
aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een nieuw onderzoek naar omvangrijke kinderarbeid en schending van andere arbeidsrechten in de Turkse hazelnootproductie
13 jun 2014:
Stop Kinderarbeid verheugd over initiatiefwet tegen kinderarbeid (StopKinderarbeid.nl):
De coalitie Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats is verheugd over het voorstel van PvdA Kamerlid Roelof van Laar om de verkoop van producten gemaakt door kinderarbeid te verbieden. Dat is iets geheel anders dan een productboycot, want een gericht middel om een specifiek bedrijf op systematisch wangedrag aan te spreken.
28 mei 2014:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Gesthuizen (SP), Van der Staaij (SGP) en Van Ojik (GroenLinks)
aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kledingbedrijven die geen inzicht geven in de aanpak van gebonden (kinder)arbeid in India
14 mei 2014:
Antwoorden op Kamervragen Gesthuizen (SP), Van Laar (PvdA), Thieme (PvdD) en Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 13-2-2014) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over grote misstanden in de handgemaakte tapijtindustrie in India
7 apr 2014:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen en Dennis de Jong
(ingez. 19-2-2014) aan de Europese Commissie over het rapport Tainted Carpets - Slavery and Child Labor in India's Hand-Made Carpet Sector
4 mrt 2014:
‘Schoenenbranche werkt aan beleid tegen kinderarbeid’: Antwoorden op Kamervragen over ‘schoenenrapport’ Stop Kinderarbeid (Stop Kinderarbeid):
De Vereniging voor Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS) werkt aan een ‘branche-brede ambitie op het terrein van MVO, waaronder de bestrijding van kinderarbeid’. Dat antwoordt Minister Ploumen op een serie vragen die Kamerlid Voordewind (CU) stelde over het rapport Working on the right shoes van de campagne Stop Kinderarbeid. Ploumen laat ook weten dat deze ambitie in de zomer gereed zal zijn, ‘waarna de VGS deze invulling wil geven’. Stop Kinderarbeid is blij met deze ontwikkelingen en is hierover in gesprek met de VGS.
3 mrt 2014:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 23-12-2013) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het rapport Working on the Right Shoes
19 feb 2014:
Schriftelijke Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen en Dennis de Jong
aan de Europese Commissie over het rapport Tainted Carpets - Slavery and Child Labor in India's Hand-Made Carpet Sector
13 feb 2014:
Kamervragen Gesthuizen (SP), Van Laar (PvdA), Thieme (PvdD) en Voordewind (ChristenUnie)
aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over grote misstanden in de handgemaakte tapijtindustrie in India
2013
omhoog
23 dec 2013:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het rapport Working on the Right Shoes
25 nov 2013:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Tweede Kamer (Stop Kinderarbeid)
n.a.v. behandeling Begroting voor Buitenlandse Handel en OS
13 aug 2013:
Ploumen: Kinderarbeid in Indiase zaadsector ‘snel uitbannen’< (Global Campaign for Education):
Kinderarbeid en lage lonen bij de zaadproductie in India ziet de Nederlandse regering “het liefst zo snel mogelijk uitgebannen”. Dat laat Minister Ploumen weten in reactie op Kamervragen van CU, PvdD, SP en 50Plus. De maatregelen bestaan onder meer uit 'voorlichting van producenten, monitoring in samenwerking met een NGO en de lokale overheid, financiële prikkels voor producenten die zich aan de afspraken houden en initiatieven voor educatie van kinderen die uit een arbeidssituatie komen’.
8 aug 2013:
'Kinderarbeid zaaizaadbedrijven uitbannen' (Boerderij.nl):
Kinderarbeid en lage lonen bij zaadproductie in India ziet het kabinet liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Dat schrijft minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse handel in reactie op Kamervragen van CU, PvdD, SP en 50Plus.
8 aug 2013:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Krol (50PLUS) en Gesthuizen (SP)
(ingez. 15-7-2013) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India
15 jul 2013:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Krol (50PLUS) en Gesthuizen (SP)
aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India
12 jul 2013:
ChristenUnie wil aandacht voor kinderarbeid Nederlandse zaaizaadbedrijven in India (ChristenUnie.nl):
Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft samen met collega's Marianne Thieme (PvdD), Henk Krol (50Plus), en Sharon Gesthuizen (SP) hebben vragen gesteld over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaaizaadbedrijven in India. Zij vragen minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) om een analyse uit te voeren in het kader van de nota Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen loont.
11 jul 2013:
Vragen over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India (PartijVoorDeDieren.nl):
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Thieme (Partij voor de Dieren), Krol (50PLUS) en Gesthuizen (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kinderarbeid en lage lonen bij Nederlandse zaadbedrijven in India.
17 mei 2013:
Brief van Campagne Stop Kinderarbeid aan de Tweede Kamer (Stop Kinderarbeid)
n.a.v. Algemeen Overleg 23-5-2013 over beleidsnota "Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen"
18 mrt 2013:
SP stelt vragen over Primark en kinderarbeid (Eindhoven Dichtbij):
SP Eindhoven stelt raadsvragen over de komst van Primark naar Eindhoven. SP wil niet dat er kleding in Eindhoven verkocht wordt die mogelijk gemaakt is door kinderen. Aanleiding voor de vragen is verwarrende en verontrustende berichtgeving over mogelijke kinderarbeid bij fabrieken waar Primark kleding inkoopt.
14 mrt 2013:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Oomen-Ruijten, Berman e.a.
(ingez. 21-3-2013) aan de Europese Commissie over kinderarbeid en de productie van schoenen - follow-up
13 mrt 2013:
Minister Ploumen: aan de slag met arbeidsomstandigheden (Schuttelaar & Partners):
Sinds de publicatie van het SOMO/LIW-rapport Maid in India begin vorig jaar is er hernieuwde aandacht voor arbeidsomstandigheden in de kledingsector. Zo zijn er in het voorjaar van 2012 kamervragen gesteld over ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielindustrie.
21 jan 2013:
Minister Ploumen geeft prioriteit aan kinderarbeid (LIW):
Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 17 december 2012 heeft Minister Ploumen toegezegd prioriteit te geven aan het thema kinderarbeid en ondersteuning te geven aan Child Labour Free Zones. Dat deed zij naar aanleiding van opmerkingen van Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) die al met moties stond te zwaaien.
21 jan 2013:
Vragen Europarlementariërs Oomen-Ruijten, Berman e.a.
aan de Europese Commissie over kinderarbeid en de productie van schoenen - follow-up
2012
omhoog
21 dec 2012:
Minister Ploumen heeft toegezegd zich in te zetten voor Child Labour Free Zones (Stop Kinderarbeid):
Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Minister Ploumen toegezegd zich te zullen inzetten voor het thema kinderarbeid en steun aan Child Labour Free Zones. Dat deed zij naar aanleiding van opmerkingen van Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) die al met moties stond te zwaaien.
7 dec 2012:
Minister Ploumen nodigt Stop Kinderarbeid en schoenenbedrijven uit voor gesprek (Campagne 'Stop Kinderarbeid'):
Minister Lilianne Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft 4 december antwoord gegeven op de Kamervragen van een meerderheid in de Kamer over het bericht dat kinderarbeid voorkomt bij de productie van schoenen.
Stop Kinderarbeid waardeert het zeer dat Minister Ploumen het initiatief neemt om een bijeenkomst te organiseren tussen de campagne Stop Kinderarbeid en enkele Nederlandse schoenenbedrijven. Dit is een nuttige aanvulling op de eerdere gesprekken die de campagne al met een aantal bedrijven heeft gevoerd. Stop Kinderarbeid verwacht dat dit initiatief een bijdrage kan leveren aan concrete vervolgstappen om kinderarbeid in de volledige productieketen uit te bannen.
4 dec 2012:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Gesthuizen (SP), Krol (50PLUS), Maij (PvdA), Mulder (CDA) en Van Ojik (GroenLinks)
(ingez. 30-10-2012) aan de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid bij de productie van schoenen door grote ketens
4 dec 2012:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)
(ingez. 9-10-2012) aan President Europese Raad n.a.v. gebonden (kinder)arbeid Dalit-meisjes in de kledingproductie van Europese bedrijven (vervolgvraag op vragen 14-6-2012)
6 nov 2012:
Nederland levert bijdrage aan terugdringing kinderarbeid in Turkije (Rijksoverheid.nl):
Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft tijdens de handelsmissie in Turkije 90.000 euro uitgetrokken voor een project dat kinderarbeid tegengaat. Het geld gaat naar de internationale vakbond ILO, die het project uitvoert in de hazelnotenpluk.
30 okt 2012:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Thieme (PvdD), Gesthuizen (SP), Krol (50PLUS), Maij (PvdA), Mulder (CDA) en Van Ojik (GroenLinks)
aan de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid bij de productie van schoenen door grote ketens
9 okt 2012:
Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)
aan President Europese Raad n.a.v. gebonden (kinder)arbeid Dalit-meisjes in de kledingproductie van Europese bedrijven (vervolgvraag op vragen 14-6-2012)
3 okt 2012:
Antwoorden op Kamervragen El Fassed en Braakhuis (beiden GroenLinks), Voordewind (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP)
(ingez. 30-8-2012) aan de staatssecretarissen van EL&I en BuZa over ketentransparantie, kinderarbeid en uitbuiting in de kledingindustrie
12 sep 2012:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Oomen-Ruijten, Berman e.a.
(ingez. 25-7-2012) aan de Europese Commissie over kinderarbeid en schoenenproductie
3 sep 2012:
Politiek en bedrijfsleven in actie tegen Sumangali Scheme (GoedeWaar.nl):
Zowel een aantal kledingbedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties als de Nederlandse, Europese en Amerikaanse politiek komen in beweging tegen gedwongen (kinder)arbeid in Zuid-India. De ruchtbaarheid die Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) met recente publicaties aan het uitbuitingssysteem Sumangali Scheme gaven, heeft hier onder meer toe geleid.
30 aug 2012:
Kamervragen El Fassed en Braakhuis (beiden GroenLinks), Voordewind (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP)
aan de staatssecretarissen van EL&I en BuZa over ketentransparantie, kinderarbeid en uitbuiting in de kledingindustrie
8 aug 2012:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen (ECR), Thijs Berman (S&D) en Sir Graham Watson (ALDE)
(ingez. 14-6-2012) aan de Europese Commissie n.a.v. gebonden (kinder)arbeid van Dalit-meisjes in de kledingindustrie in India
26 jul 2012:
Europarlementariërs stellen indringende vragen over aanpak kinderarbeid in schoenenindustrie (Campagne 'Stop Kinderarbeid'):
De Europarlementariërs Ria Oomen-Ruijten (CDA) en Thijs Berman (PvdA) hebben samen aan de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken een serie vragen gesteld over kinderarbeid in de schoenenindustrie. Aanleiding daarvoor is het rapport Waar de schoen wringt dat SOMO heeft gemaakt in opdracht van de campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats.
14 jun 2012:
ChristenUnie stelt vragen over slavenarbeid in India (ChristenUnie.nl):
Europarlementariër Peter van Dalen heeft samen met collega's uit de socialistische en de liberale fracties vragen gesteld aan de Europese Commissie over slavenarbeid in India. Volgens recent verschenen rapporten werken minstens honderdduizend vrouwen en meisjes gedwongen en onder zeer slechte omstandigheden in kledingfabrieken. 37 Europese kledingmerken besteden werk uit aan deze fabrieken. Van Dalen: "Ik roep de Europese Commissie op om de Europese bedrijven aan te spreken op hun inkoopgedrag. De EU en India moeten deze problemen ook bespreken in het kader van de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag."
14 jun 2012:
Vragen Europarlementariërs Peter van Dalen (ECR), Thijs Berman (S&D) en Sir Graham Watson (ALDE)
aan de Europese Commissie n.a.v. gebonden (kinder)arbeid van Dalit-meisjes in de kledingindustrie in India
10 mei 2012:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Thijs Berman (PvdA)
(ingez. 20-2-2012) aan de Europese Commissie n.a.v. betreffende de baksteenindustrie in Afghanistan
2 mei 2012:
Tweede Kamer eist transparantie kledingbranche (RetailNews.nl):
De Tweede Kamer wil dat de regering harde afspraken met de kledingbranche maakt om kinderarbeid in de sector uit te bannen. De Tweede Kamer nam een motie aan naar aanleiding van het rapport Maid in India van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep. Hieruit bleek dat de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog altijd te wensen over laten. Een groot deel van de fabrieksmedewerkers zou jonger dan achttien en kasteloos zijn.
mei 2012:
Aandacht voor kinderen in het buitenlandbeleid: Een garantie voor de toekomst! :
25 organisaties pleiten voor kinderrechten bij politieke partijen.
27 apr 2012:
Motie aanpak kinderarbeid in volledige productieketen aangenomen (Stop Kinderarbeid):
Goed nieuws! Naar aanleiding van het onderzoeksrapport Maid in India heeft de Tweede Kamer gisteren een motie over transparantie en aanpak van kinderarbeid in de volledige productieketen aangenomen. Een mooie opstap voor alle activiteiten die Stop Kinderarbeid in de nabije toekomst op dit gebied in petto heeft.
25 apr 2012:
Motie Tweede Kamer :
Motie over volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid in de textielindustrie aangenomen.
16 apr 2012:
Brief Stop Kinderarbeid voor Nota Overleg Mensenrechten (Stop Kinderarbeid):
Stop Kinderarbeid heeft een brief gestuurd naar de Commissie Buitenlandse Zaken voor het Nota Overleg Mensenrechten dat vandaag, 16 april, wordt gehouden in de Tweede Kamer. In de brief pleit Stop Kinderarbeid voor een (meer) geïntegreerd beleid en effectieve programma's voor het uitbannen van alle vormen van kinderarbeid die het recht op onderwijs in weg staan.
19 mrt 2012:
Inbreng LIW bij hoorzitting mensenrechten Tweede Kamer (LIW):
De Landelijke India Werkgroep werkt aan drie hoofdthema’s:
- kastendiscriminatie, i.h.b. de positie circa 200 miljoen Dalits/kastelozen;
- kinderarbeid en recht op onderwijs (India zelf telt nog steeds tientallen miljoenen werkende kinderen);
- maatschappelijk (on)verantwoord ondernemen met focus op sectoren waarbij Nederlandse bedrijven zijn betrokken – bijv. kleding, zaden, natuursteen en thee.
14 mrt 2012:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), De Lange (PvdA), Van Bommel (SP) en Peters (GroenLinks)
(ingez. 13-2-2012) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het ILO-rapport Buried in Bricks en de betrokkenheid van NAVO/ISAF bij dwangarbeid in steenbakkerijen
13 mrt 2012:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 16-1-2012) aan de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid en de positie van Dalits in India
1 mrt 2012:
Kamerbrief Knapen over Child Labour Free Zones (Stop Kinderarbeid):
Stop Kinderarbeid is verheugd over de gisteren verschenen Kamerbrief van Staatssecretaris Knapen aan de Tweede Kamer over de Child Labour Free Zones en de projecten die vanuit het Mensenrechtenfonds gesteund zullen worden.
1 feb 2012:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Thijs Berman en Emine Bozkurt (S&D)
(ingez. 11-11-2011) aan de Europese Commissie betreffende kinderarbeid in Turkije
2011
omhoog
22 dec 2011:
20 dec 2011:
14 dec 2011:
Motie van de leden Ortega-Martijn en Voordewind
over kinderarbeid en nieuw verdrag ILO ter bescherming van huishoudelijk werkers
23 nov 2011:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 31-10-2011) aan de minister van BuZa en de staatssecretaris van EL&I over kinderarbeid en de positie van Dalits in India
23 nov 2011:
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan Tweede Kamer
over de inspanningen van C&A tegen het Sumangalisysteem in de Zuid-Indiase textielsector
10 nov 2011:
Ruime Kamermeerderheid wil actie tegen kinderarbeid Turkije (ChristenUnie.nl):
De hele Tweede Kamer, minus de PVV, steunt de oproep van de ChristenUnie aan minister Rosenthal en staatssecretaris Bleker om actie te ondernemen tegen kinderarbeid bij hazelnotenpluk in Turkije. De Kamervragen zijn ingediend naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag. Hierin was een meisje van tien jaar te zien die hazelnoten plukt voor één euro per uur. Door seizoensarbeid missen kinderen maandenlang hun lessen op school. Veel van die hazelnoten komen terecht in Nederlandse hazelnootpasta of chocoladerepen.
31 okt 2011:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
aan Minister BuZa en Staatssecretaris EL&I m.b.t. kinderarbeid en de positie van Dalits in India
26 okt 2011:
Zorgen ChristenUnie om kinderarbeid Turkije (ChristenUnie.nl):
De ChristenUnie maakt zich grote zorgen om kinderarbeid in Turkije naar aanleiding van een uitzending van EénVandaag. Hierin was een meisje van negen te zien die hazelnoten plukt voor één euro per uur.
20 sep 2011:
Op kaste gebaseerde slavernij in mijnbouw in VN debat aan de orde gesteld (IDSN):
De Speciale Rapporteur van de VN die zich bezighoudt met huidige vormen van slavernij, mevrouw Gulnara Shahinian, heeft haar bezorgdheid uitgesproken over het feit dat kinderen van gemarginaliseerde groepen, waaronder tribalen en lagere kasten, ‘dubbel kwetsbaar’ zijn voor misbruik in de mijnbouwsector.
6 jul 2011:
Minister Rosenthal over mensenrechten in India (KRO's Goedemorgen Nederland):
Minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken is in India. Gisteren sprak hij er met zijn ambtgenoot en vandaag spreekt hij met mensenrechtenorganisaties.
30 jun 2011:
Baksteenmotie tegen kinderarbeid Kunduz aangenomen (Hivos.nl):
De campagne Stop Kinderarbeid is verheugd dat de kamer de motie omarmt om alleen kinderarbeidvrije producten en diensten te gebruiken bij de Kunduz-missie. De motie werd ingediend door Kamerlid Voordewind naar aanleiding van berichten over bakstenen voor de NAVO, gemaakt door kinderen en slaven.
28 jun 2011:
Aangenomen motie van kamerlid Voordewind (ChristenUnie)
m.b.t. uitvoering integratie kinderarbeid en onderwijsprogramma's
24 jun 2011:
Uitbuiting in Indiase kledingindustrie: Politiek en bedrijfsleven zien noodzaak aanpak kledingindustrie (SOMO):
Recent verscheen het rapport 'Captured by Cotton' van SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) over Zuid-Indiase meisjes en jonge vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden onze kleding maken. Dit riep reacties op bij bedrijven en politiek en veel media schreven erover. Zo vroeg CDA-kamerlid Ferrier aan staatssecretaris Bleker wat hij hiertegen gaat doen. Bleker beloofde de kwestie tijdens zijn handelsmissie in India aan de orde te stellen én een gesprek aan te gaan met C&A. De Fair Wear Foundation en de Nederlandse textielbranche spraken hun intentie uit om deze situatie aan te (blijven) pakken. Bovendien erkennen meerdere bedrijven de problematiek en werken zij samen met belanghebbenden aan een verbeterplan. SOMO en LIW volgen de concrete uitwerking daarvan op.
16 jun 2011:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Dikkers (PvdA), Van Bommel (SP) en Peters (GroenLinks)
(ingez. 16-5-2011) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de bewering dat in Afghanistan producten met kinder- en slavenarbeid worden gebruikt in NAVO-projecten
25 mei 2011:
Bleker gaat India aanspreken op kinderarbeid (Binnenland.Nieuws.nl):
Staatssecretaris van Economische Zaken Henk Bleker (CDA) gaat tijdens zijn aankomende bezoek aan India kinderarbeid aankaarten. Dat zei hij dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier had hem aangesproken op een rapport waaruit blijkt dat onder meer C&A zaken doet met Indiase textielfabrikanten die kinderen uitbuiten.
24 mei 2011:
Bleker gaat kinderarbeid aankaarten in India (Nu.nl):
Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken) gaat het onderwerp kinderarbeid aan de orde brengen als hij een bezoek brengt aan India.
13 mei 2011:
'Rosenthal moet NAVO aansporen tot actie tegen kinder- en slavenarbeid steenfabriek Afghanistan' (Nederlands Juridisch Dagblad):
Kunt u nadere informatie geven over slavenarbeid in steenfabrieken die, via uitvoerders/contractors, aan de NAVO/ISAF, leveren? Zomaar één van de vele Kamervragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Dikkers (PvdA) en Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal over de bewering dat in Afghanistan producten met kinder- en slavenarbeid worden gebruikt in NAVO-projecten. Dit in vervolg op eerdere Kamervragen van het Joël Voordewind.
3 mei 2011:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 22-3-2011) aan de minister van BuZa over bewering dat in Afghanistan producten met kinder- en slavenarbeid worden gebruikt in NAVO-projecten
26 apr 2011:
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Dikkers (PvdA), Ouwehand (Partij voor de Dieren), Van Tongeren (GroenLinks), Gesthuizen (SP) en Dijkgraaf (SGP)
(ingez. 8-4-2011) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid en onderbetaling van volwassenen bij cacao- en hazelnootproductie
8 apr 2011:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie), Dikkers (PvdA), Ouwehand (Partij voor de Dieren), Van Tongeren (GroenLinks), Gesthuizen (SP) en Dijkgraaf (SGP)
aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid en onderbetaling van volwassenen bij cacao- en hazelnootproductie
22 mrt 2011:
Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
aan de minister van BuZa over bewering dat in Afghanistan producten met kinder- en slavenarbeid worden gebruikt in NAVO-projecten
2010
omhoog
15 dec 2010:
Antwoorden op Kamervragen Ferrier (CDA)
(ingez. 21-10-2010) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over kinderarbeid bij hazelnootproductie in Turkije
9 nov 2010:
21 okt 2010:
Kamervragen Ferrier (CDA)
aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over kinderarbeid bij hazelnootproductie in Turkije
16 sep 2010:
'Limagrain niet betrokken bij kinderarbeid in India' (BN/De Stem, PZC):
Plantenveredelaar Limagrain Nederland uit Rilland is niet betrokken bij kinderarbeid in India. Dat antwoorden de demissionair ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) en Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) op vragen van SP en ChristenUnie.
13 sep 2010:
Bejo Zaden scherpt beleid tegen kinderarbeid aan (AgriHolland.nl):
Bejo Zaden gaat een gedragscode ontwikkelen en zijn beleid ten aanzien van zijn toeleveranciers op het punt van kinderarbeid aanscherpen. Dat schrijft minister Van der Hoeven van Economische Zaken en Verhagen van Buitenlandse Zaken in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.
10 sep 2010:
Antwoorden op Kamervragen Gesthuizen (SP) en Voordewind (ChristenUnie)
(ingez. 21-6-2010) aan de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken over de betrokkenheid van Advanta en Bejo Zaden bij kinderarbeid in India
2 sep 2010:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)
(ingez. 2-7-2010) over kinderarbeid in India n.a.v. recente rapporten van o.m. de Landelijke India Werkgroep
31 aug 2010:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)
(ingez. 8-7-2010) n.a.v. toespraak EU-vertegenwoordiger Ashton in New Delhi
23 jun 2010:
Van Dalen vraagt aandacht voor kinderarbeid (Reformatorisch Dagblad):
Europarlementariër Van Dalen (ChristenUnie) stelt in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie de kinderarbeid in India aan de orde.
22 jun 2010:
Europarlementariër stelt vragen over kinderarbeid in India (ChristenUnie.nl):
In India komt kinderarbeid nog veelvuldig voor. Naar aanleiding van recente rapporten heeft Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vragen gesteld aan de Europese Commissie, waarin hij oproept om kinderarbeid in India tegen te gaan. Van Dalen: "Toezeggingen op het gebied van uitbanning van kinderarbeid zijn essentieel om de onderhandelingen voor het EU-India handelsverdrag te laten slagen."
In een recent rapport, van onder meer de Nederlandse Landelijke India Werkgroep, is te lezen dat meer dan een half miljoen kinderen onder de 18 jaar in India werken in de teelt van zaden, ook voor Nederlandse groentezaadbedrijven als Advanta en Bejo Zaden.
21 jun 2010:
Schriftelijke Vragen Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie)
over kinderarbeid in India n.a.v. recente rapporten van o.m. de Landelijke India Werkgroep
21 jun 2010:
Kamervragen Gesthuizen (SP) en Voordewind (ChristenUnie)
aan de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken over de betrokkenheid van Advanta en Bejo Zaden bij kinderarbeid in India
16 jun 2010:
EU onderneemt meer actie tegen kinderarbeid (LIW/Stop Kinderarbeid):
De Europese Unie – ofwel de Europese Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken - heeft op 14 juni 2010 besloten om een aantal maatregelen te nemen om de EU-bijdrage aan het beëindigen van kinderarbeid vergroten. Dat is het resultaat van de inspanningen van vooral het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De afgelopen jaren heeft de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ ook diverse maatregelen voorgesteld die (deels) in het pakket maatregelen zijn terug te vinden.
26 mei 2010:
Overhandiging Actieplan 'Van Werk naar School' aan Minister Verhagen (Gerard Oonk (LIW)):
"Graag wil ik een wat zeggen over de inhoud van de handleiding voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijden en hoe deze tot stand is gekomen....."
26 mei 2010:
Verhagen: overheid en bedrijven samen tegen kinderarbeid (MinBuZa.nl):
“Overheid en bedrijfsleven kunnen steeds meer als partners optrekken in de strijd tegen kinderarbeid”. Met deze woorden nam minister Verhagen de nieuwe handleiding voor bedrijven in ontvangst met tips om kinderarbeid tegen te gaan.
25 mei 2010:
Minister Verhagen ontvangt eerste exemplaar handleiding tegen kinderarbeid (Duurzaam-Ondernemen.nl):
Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken ontvangt woensdag 26 mei om 14.30 uur uit handen van Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV en Gerard Oonk, directeur van de LIW, een handleiding hoe bedrijven kinderarbeid kunnen voorkomen en bestrijden. Deze handleiding is gemaakt door de campagne 'Stop kinderarbeid', een samenwerking van ontwikkelingsorganisatie Hivos, FNV, Lanelijke India Werkgroep, Algemene Onderwijsbond, ICCO & Kerk in Actie en Stichting Kinderpostzegels Nederland.
14 apr 2010:
Antwoorden op Vragen Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken
door de Minister van Buitenlandse Zaken over de bestrijding van kinderarbeid en het recht op onderwijs, n.a.v. brieven van 3-7-2009 en 23-12-2009
19 mrt 2010:
Overheid pakt kinderarbeid aan via boete (P-Plus.nl):
"Deze mogelijkheid van terugvordering zal ruim worden toegepast," schrijven de Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. "Kinderarbeid is de ergste vorm van uitbuiting en moet worden bestreden", zei Verhagen tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer.
15 mrt 2010:
Voorstellen voor programmapunten in verkiezingsprogramma's (LIW e.a.)
m.b.t. mensenrechten, kinderarbeid & onderwijs, Dalits, MVO
2 feb 2010:
Koenders wil nieuwe aanpak kinderarbeid en onderwijs :
Als resultaat van een motie in de Tweede Kamer over 'kinderarbeid en onderwijs' heeft Minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking vorig jaar november een internationale expert meeting over het onderwerp belegd.
2009
omhoog
dec 2009:
Roundtable on The Elimination of Child Labour: Creating Child Labour Free Sectors, European Parliament, Dec. 2009 (Stop Kinderarbeid):
On the 3rd of December the Stop Child Labour Campaign, with the support of International Trade Union Confederation (ITUC), organised a Roundtable meeting on The Elimination of Child labour. Creating Child Labour Free Sectors hosted by Mr. Harlem Désir MEP.
The Roundtable should be seen as a follow-up to a Workshop organised in May 2006 by the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) and the World Confederation of Labour (WCL). At this workshop the participants adopted a statement which included a common commitment to work for the elimination of all forms of child labour in line with the definitions of ILO Conventions 138, the need to ensure that all children have access to free quality education and the commitment of the international trade union movement and the Stop Child Labour Campaign to regularly exchange information and examine the possibility of future cooperation.
17 nov 2009:
'Bedrijven, geef openheid over kinderarbeid' (ChristenUnie):
De ChristenUnie wil dat bedrijven volledige openheid geven of er in hun gehele productieketen kinderarbeid voorkomt. Indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn, dan moet de overheid op geen enkele wijze hen meer steunen. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Het kabinet lijkt bereid te zijn om openheid te vragen van bedrijven, maar alleen van de eigen werknemers in ontwikkelingslanden. Over de toelevering van de halffabricaten en de grondstoffen blijft het angstig stil."
16 nov 2009:
ChristenUnie: bedrijven, geef openheid over kinderarbeid (persbericht ChristenUnie):
De ChristenUnie wil dat bedrijven volledige openheid geven of er in hun gehele productieketen kinderarbeid voorkomt. Indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn, dan moet de overheid op geen enkele wijze hen meer steunen.
Tweede Kamerlid Joël Voordewind: "Het kabinet lijkt bereid te zijn om openheid te vragen van bedrijven, maar alleen van de eigen werknemers in ontwikkelingslanden. Over de toelevering van de halffabricaten en de grondstoffen blijft het angstig stil. Terwijl ik tijdens mijn India-reis drie weken geleden van andere bedrijven zoals Ikea en Levi Strauss wel het goede voorbeeld heb gezien."
10 nov 2009:
Antwoorden op Kamervragen Ortega-Martijn (ChristenUnie), Voordewind (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP)
(ingez. 1-10-2009) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Buitenlandse Zaken over het voorstel van de campagne 'Stop Kinderarbeid' om naar Amerikaans voorbeeld een lijst te publiceren van buitenlandse producten die met kinderarbeid of gedwongen arbeid worden geproduceerd
7 okt 2009:
Lijst brengt risico op kinderarbeid in kaart (Telegraaf.nl):
Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) wil bedrijven steunen bij het aanpakken van kinder- en dwangarbeid. Voorkomen moet worden dat ze producten uit het buitenland laten komen die niet deugen. Daarom komt Heemskerk met een lijst van producten en landen waarbij sprake is van risico op kinderarbeid.
7 okt 2009:
Economische Zaken ondersteunt bedrijven bij aanpak kinder- en dwangarbeid (EZ):
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) wil bedrijven beter inzicht geven in de risico’s die zij in het buitenland lopen ten aanzien van kinder- en dwangarbeid. Op basis van een recent gepubliceerde Amerikaanse lijst, gaat EZ aangeven in welke landen en bij welke producten Nederlandse bedrijven met name risico lopen om te maken te krijgen met kinderarbeid of dwangarbeid.
29 sep 2009:
'What role can the European Parliament play? - Lunchtime meeting on The Elimination of Child Labour (Stop Kinderarbeid):
On the 29th of September The Stop Child Labour Campaign organised a lunchtime meeting on The Elimination of Child labour. What role can the European Parliament play? hosted by Ms. Jean Lambert MEP.
The aim of the meeting was to present the issue of Child Labour to the members of the new European Parliament not only in the context of health, education and the fight against poverty, but also in relation to industrial activities, trade and corporate social responsibility.
29 sep 2009:
ChristenUnie wil Europese productenlijst dwang- en kinderarbeid (ChristenUnie.nl):
De ChristenUnie vraagt het kabinet om naar Amerikaans voorbeeld in Europees verband onderzoek te doen naar producten die met behulp van kinderarbeid of dwangarbeid zijn gemaakt. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: "Als de Amerikanen deze lijst kunnen opstellen moeten wij met hun kennis tot het zelfde resultaat kunnen komen. Het wordt tijd dat het net zich gaat sluiten rond bedrijven die zich in hun productieketen blijven misdragen."
3 jul 2009:
Kamerbrief inzake Motie Voordewind over bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs (Rijksoverheid.nl):
"Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op de motie van het lid Voordewind c.s. (Tweede Kamer 2008-2009, 31700 V51) inzake een samenhangend beleid voor de bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs...."
16 jun 2009:
Voordewind: 'Geen kinderarbeid, dan minder btw' (Nederlands Dagblad):
Voor kleding en schoenen die aantoonbaar niet zijn gemaakt door kinderhanden, moet een lager belastingtarief gelden. Wat de ChristenUnie betreft geldt hiervoor een btw-tarief van 6 procent in plaats van de huidige 19 procent. Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) zal dat vandaag voorstellen aan minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) tijdens een overleg over mensenrechtenbeleid.
16 jun 2009:
Brief van Minister van Buitenlandse Zaken en Staatssecretaris van Economische Zaken aan Tweede Kamer
n.a.v. uitvoering motie Voordewind en Ortega Martijn m.b.t. kinderarbeid en fundamentele arbeidsrechten
12 jun 2009:
Oproep om Tweede Kamer-moties uit april 2008 snel uit te voeren: Internationale Dag tegen Kinderarbeid (Telegraaf.nl):
Nog altijd werken 218 miljoen kinderen - vaak onder erbarmelijke omstandigheden - op koffieplantages, katoenvelden, in mijnen, steengroeven, als straatverkopers of huishoudelijke hulp. Ze kunnen niet naar school en zijn daardoor gedoemd tot een leven van uitzichtloze armoede. Net als hun ouders, en waarschijnlijk net als straks hún kinderen. Kinderarbeid is een belangrijke factor die armoede in stand houdt. Minder werkende kinderen betekent voor volwassenen meer werk, én vaak een beter loon, waarmee zij hun kinderen kunnen voeden.
2008
omhoog
21 nov 2008:
Motie over bestrijding van kinderarbeid aangenomen (FNV Mondiaal):
Nederland moet bij de besteding van onderwijsgeld voor ontwikkelingslanden meer aandacht besteden aan de bestrijding van kinderarbeid en aan de integratie van ex-kindarbeiders in het onderwijs. Een motie is hierover aangenomen door de Tweede Kamer.
19 nov 2008:
Staatssecretaris Heemskerk moet Indiase Minister aanspreken op arbeidsrechten (Duurzaam-Ondernemen.nl):
De Landelijke India Werkgroep (LIW) vraagt staatsecretaris Heemskerk om de Indiase Minister van Handel Kamal Nath die deze week Nederland bezoekt, aan te spreken op kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie en gebrek aan vakbondsvrijheid in dat land. Dit doet de LIW in een brief die vandaag aan de staatssecretaris is gestuurd. Heemskerk beloofde eind oktober al aan de Tweede Kamer dat hij kinderarbeid aan de orde zal stellen.
4 nov 2008:
Thika Declaration on Child Labour (Stop Child Labour Africa Tour: Kenya NGO/CSO Workshop):
During the Stop Child Labour Africa Tour 2008 Kenya NGO/CSO workshop on 4 November 2008, the delegates form Ethiopia, Morocco, Uganda and Zimbabwe endorsed the Thika Declaration which has been adopted and proclaimed by East African Conference on Child Labour of 16 and 17 January 2007. By consensus of representatives on 4 November 2008, Article 10 was amended to the Thika Declaration.
2 sep 2008:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Thijs Berman (PvdA)
(ingez. 29-5-2008) n.a.v. actieplan kinderarbeidvrij ondernemen
27 mei 2008:
Wie weet waar een kind aan werkt? (De Dag):
Minister Verhagen wil dat de EU kinderarbeid gaat aanpakken, eventueel met een boycot. Maar hoe weet je of een product door kinderen is gemaakt?
26 mei 2008:
EU-ministers willen kinderarbeid aanpakken (Unicef.nl):
De EU-ministers van Buitenlandse Zaken willen maatregelen nemen tegen kinderarbeid. Op initiatief van minister Verhagen gaan ze de Europese Commissie vandaag vragen te onderzoeken of producten die door kinderen zijn gemaakt kunnen worden geweerd.
25 apr 2008:
School, de beste werkplaats voor kinderen (Omslag.nl):
Bedrijven die steun krijgen van de overheid worden verplicht hun productieproces vrij te maken van kinderarbeid. Zij moeten zich inzetten om kinderen hieruit te weren en moeten er bovendien voor zorgen dat kinderen in het productieproces worden opgespoord en naar school gestuurd. Dat staat in een door de ChristenUnie ingediende motie die dinsdag 22 april door de Tweede Kamer unaniem is aangenomen.
24 apr 2008:
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over motie Tweede Kamer: Nu ook onderwijshulp gerichter inzetten tegen kinderarbeid persbericht Stop Kinderarbeid):
De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is verheugd over de motie over kinderarbeid die op dinsdag 22 april 2008 met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie verplicht bedrijven die op enigerlei wijze steun krijgen van de overheid om hun hele productieketen ‘vrij van kinderarbeid’ te maken.
22 apr 2008:
Kamerbrede steun voor motie ChristenUnie: Overheid boycot kinderarbeid (persbericht ChristenUnie):
Bedrijven die niet kunnen garanderen dat hun producten geheel vrij zijn van kinderarbeid, komen niet meer in aanmerking voor steun of krediet van de Nederlandse overheid. De Tweede Kamer stemde vandaag unaniem in met een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind die de regering daartoe oproept.
11 apr 2008:
India in de VN ondervraagd over 'kastelozen' en kinderarbeid (LIW):
India is gisteren in de Mensenrechtenraad door veel landen ondervraagd over schendingen van de mensenrechten van Dalits ('kastelozen') en andere achtergestelde groepen. Dit gebeurde in het kader de nieuwe 'Universal Periodic Review' (UPR), het 'landenexamen' dat alle leden van de Raad moeten afleggen.
11 apr 2008:
India questioned on caste discrimination in the UN (persbericht IMADR/NCDHR/IDSN):
On 10 April, the human rights situation of India was scrutinized by the Human Rights Council under the newly established Universal Periodic Review procedure. India was among the first countries up for review.
The Indian delegation presented its report to the Council projecting an image of the human rights situation which according to international and national human rights organisations is a far cry from reality. Broad-based evidence of human rights violations, including the continued discrimination and violence committed against India’s 170 million Dalits, was largely ignored or played down.
26 mrt 2008:
28 feb 2008:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Erik Meijer (SP)
(ingez. 4-12-2007) over voortduren kinderarbeid in India en het door justitie belemmeren van onderzoek naar kinderarbeid bij de productie van exportgoederen voor de Europese markt
2007
omhoog
19 dec 2007:
Kamerlid Voordewind steunt kinderdemonstratie tegen kinderarbeid (Alpha Online):
Tweede Kamerlid Joël Voordewind steunde dinsdagmiddag een demonstratie tegen kinderarbeid van kartonnen kinderen op het Plein in Den Haag. Met deze demonstratie vroegen de kinderen aandacht voor de ergste vormen van kinderarbeid, zoals gedwongen arbeid en gevaarlijk werk in de cacaosector. Voordewind steunde samen met SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen het initiatief van Fairfood en Stop The Traffik.
5 dec 2007:
Gesthuizen: Maak productie vrij van kinderarbeid (SP.nl):
Er moet wetgeving komen die bedrijven verplicht te werken aan het kinderarbeidvrij maken van hun producten. Dat heeft SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen voorgesteld tijdens het mondelinge vragenuur deze week.
4 dec 2007:
Vragen Europarlementariër Erik Meijer (SP)
over voortduren kinderarbeid in India en het door justitie belemmeren van onderzoek naar kinderarbeid bij de productie van exportgoederen voor de Europese markt
1 dec 2007:
Natuursteen Nederland vaak door Indiase kinderen gekapt (NOVA):
Deze week was staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken met verschillende Nederlandse bedrijven op handelsmissie in India. Maar is handel drijven met India wel verantwoord? Diverse Nederlandse straten, pleinen en tuinen liggen vol met natuursteen uit India. En die worden vaak in Indiase steengroeven door kinderhanden uitgebikt. Natuurlijk doen bedrijven hun best dat te voorkomen, maar gemakkelijk is dat niet. Want Nederlanders die kinderarbeid willen aanpakken, worden nu door India vervolgd.
29 nov 2007:
Verhagen wil EU-invoerverbod producten kinderarbeid (De Telegraaf e.a.):
Nederland wil dat de Europese Unie geen producten meer invoert die tot stand zijn gekomen door de ergste vormen van kinderarbeid.
27 nov 2007:
Ngo's willen rechte rug van Heemskerk (iNSnet) [CASE CLOSED]:
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep hebben een dringend beroep gedaan op staatssecretaris Heemskerk. Hij moet op handelsmissie in India duidelijk maken waar Nederland staat, als het gaat om kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Als hij zijn beleid bij de eerste tegenwind laat vallen, heeft hij het pleit verloren."
26 nov 2007:
Heemskerk gaat gesprek kinderarbeid niet uit de weg (Reformatorisch Dagblad/Staatscourant.nl):
Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) zal tijdens de handelsmissie in India het onderwerp kinderarbeid aan de orde brengen. Volgens de bewindsman is het belangrijk dat de normen die Nederland op dit vlak hanteert worden overgebracht.
26 nov 2007:
Ngo's willen rechte rug van Heemskerk (iNSnet):
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep hebben een dringend beroep gedaan op staatssecretaris Heemskerk. Hij moet op handelsmissie in India duidelijk maken waar Nederland staat, als het gaat om kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Als hij zijn beleid bij de eerste tegenwind laat vallen, heeft hij het pleit verloren."
25 nov 2007:
Heemskerk bespreekt kinderarbeid (AD.nl):
Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) zal tijdens de handelsmissie in India het onderwerp kinderarbeid opnieuw aan de orde stellen.
23 nov 2007:
Missie mijdt heikele kwesties India niet (Het Financieele Dagblad):
Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken vraagt volgende week in India tijdens een grote handelsmissie opnieuw aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en verantwoord zakendoen. Recente kritiek van de Indiase minister van handel, Kamal Nath, over de Nederlandse bemoeienis met arbeidsomstandigheden en kinderarbeid in India zal hem daarvan niet weerhouden.
23 nov 2007:
'Rechtszaak Schone Kleren Kampagne in India heeft grote gevolgen': Ngo's willen rechte rug van Heemskerk (Nederlands Dagblad):
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep hebben gisteren een dringend beroep gedaan op staatssecretaris Heemskerk. Hij moet op handelsmissie in India duidelijk maken waar Nederland staat, als het gaat om kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Als hij zijn beleid bij de eerste tegenwind laat vallen, heeft hij het pleit verloren."
22 nov 2007:
Antwoorden op Kamervragen Gesthuizen (SP), Ortega-Martijn en Voordewind (beiden ChristenUnie)
(ingez. 30-10-2007) aan de minister van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over de handelsmissie naar India
5 nov 2007: 
Minister stoort zich aan gesubsidieerde campagnes: India dreigt met handelsboycot om Nederlandse bemoeizucht (Dagblad De Pers):
India dreigt met een handels-boycot tegen Nederland, omdat actiegroepen ‘valselijk en lasterlijke’ onthullingen over kinderarbeid doen. De Indiase minister van Handel, Kamal Nath, noemt de Nederlandse bemoeienis met arbeidsomstandigheden in zijn land ‘verkapt protectionisme’.
30 okt 2007:
Kamervragen Gesthuizen (SP), Ortega-Martijn en Voordewind (beiden ChristenUnie)
aan de minister van Economische Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken over de handelsmissie naar India
30 okt 2007: 
ChristenUnie vraagt door over handelsmissie en kinderarbeid India (ChristenUnie):
De ChristenUnie heeft minister van Economische Zaken Van der Hoeven gevraagd uit te leggen waarom zij tijdens de handelmissie in India liever niet de kinderarbeidproblematiek wilde bespreken. Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Cynthia Ortega hebben samen met de SP hierover vragen gesteld.
25 okt 2007: 
Kinderarbeid India (EénVandaag):
Op aandringen van de Tweede Kamer zal de Koningin tijdens haar staatsbezoek aan India het onderwerp kinderarbeid ter sprake brengen. Aanleiding voor kamervragen van de Christenunie is een rapport van de Landelijke India Werkgroep (LIW) over kinderarbeid bij de katoenzaadproductie in India. De Tweede Kamer riep de regering vorige week op tot actie tegen kinderarbeid in India. Volgens officiële cijfers werken bijna 13 miljoen kindarbeiders in India.
24 okt 2007: 
Verhagen: aankaarten kinderarbeid in India lastig (Elsevier.nl/Trouw):
Het bespreken van kinderarbeid met de Indiase autoriteiten is een moeilijk en gevoelig proces. Het land beschouwt kwesties rond mensenrechten als interne aangelegenheden die geen buitenlandse betrokkenheid behoeven. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen (CDA) in antwoorden op schriftelijke vragen van alle fracties in de Tweede Kamer.
24 okt 2007: 
Verhagen: Kinderarbeid in India ter sprake tijdens staatsbezoek (Unicef.nl):
Nederland zal in de marge van het staatsbezoek van koningin Beatrix aan India "op passende wijze" de kinderarbeid in dat land aan de orde stellen. Dat heeft minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken), die met de vorstin mee is, woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.
23 okt 2007: 
Kinderarbeid India verdeelt kabinet (Nederlands Dagblad/BN De Stem/iNSnet):
Binnen het kabinet bestaat verdeeldheid over de manier waarop kinderarbeid aan de orde moet worden gebracht tijdens het staatsbezoek in India. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken, die deze week met een handelsmissie meereist, wil het thema niet ter sprake brengen.
3 okt 2007: 
Oproep “Stop kinderarbeid” aan Kamer (Duurzaam-Ondernemen.nl):
De volledige Tweede Kamer riep de regering gisteren op tot actie tegen kinderarbeid in India. De campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' dringt er bij de Tweede Kamer op aan nu ook te pleiten voor een actief Nederlands en Europees beleid tegen kinderarbeid wereldwijd. De komende kamerdebatten over Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Economische Zaken bieden daarvoor de gelegenheid.
3 okt 2007: 
Kamer: Koningin moet in India kinderarbeid aankaarten (De Volkskrant):
Alle fracties in de Tweede Kamer willen dat de koningin over kinderarbeid begint als ze eind oktober een bezoek brengt aan India en daar president Pratibha Patil ontmoet. En Nederlandse uniformen moeten voortaan gesneden worden uit kinderarbeidvrij katoen.
3 okt 2007: 
Protest tegen kinderarbeid in India (ChristenUnie):
Met steun van alle fracties in de Tweede Kamer hebben de ChristenUnie-Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn en Joël Voordewind het kabinet opgeroepen tot concrete actie tegen kinderarbeid zoals die op grote schaal voorkomt in de katoenteelt in India.
3 okt 2007:
Oproep 'Stop Kinderarbeid' aan Kamer: Zorg nu voor actief beleid tegen kinderarbeid! (persbericht LIW):
De volledige Tweede Kamer riep de regering gisteren op tot actie tegen kinderarbeid in India. De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ dringt er bij de Tweede Kamer op aan nu ook te pleiten voor een actief Nederlands en Europees beleid tegen kinderarbeid wereldwijd.
De komende kamerdebatten over Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Economische Zaken bieden daarvoor de gelegenheid.
29 sep 2007:
Het Waterloopleinakkoord: Stop kinderarbeid nu (ChristenUnie):
Kinderrechten zijn mensenrechten. Dus kinderarbeid moet zo snel mogelijk worden uitgebannen, stelt het Waterloopleinakkoord dat zaterdag 29 september door CNV, FNV Mondiaal, Landelijke India Werkgroep, HIVOS, AOb, Fairfood, Stop the Traffik en Tear werd ondertekend. Ook politici van PvdA, SP en CDA sloten zich aan bij dit initiatief om zo snel mogelijk alles op alles te zetten om het onrecht van kinderarbeid uit te bannen.
19 sep 2007:
Bijdrage Arie Slob (ChristenUnie) m.b.t. kinderarbeid (ChristenUnie)
tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2007
11 apr 2007: 
Bert Koenders in rol van luisteraar: Levendige aftrap van serie MDG-bijeenkomsten (www.minbuza.nl):
Wat kunnen we samen doen om de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG’s) dichterbij te halen? Deze vraag is leidend tijdens vijf thematische bijeenkomsten waarin minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders in gesprek gaat met de Nederlandse samenleving: vertegenwoordigers van NGO’s, bedrijven, kerken en tal van andere profit en non-profit instellingen. Op zoek naar originele ideeën en naar de bereidheid bij de aanwezigen hieraan zelf concreet bij te dragen.
2006
omhoog
9 okt 2006:
EU moet noodklok luiden over kinderarbeid op EU-India Top (persbericht Stop Kinderarbeid):
De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ heeft de Europese Unie (EU) opgeroepen om op 13 oktober a.s. tijdens de EU-India Top te Helsinki een aantal dringende kwesties rond kinderarbeid en onderwijs aan de orde te stellen. Morgen, op 10 oktober, wordt de nieuwe Indiase maatregel van kracht die werk van kinderen in onder andere huishoudens restaurants en hotels verbiedt. ‘Stop Kinderarbeid’ juicht deze maatregel toe maar betwijfelt of opvang en onderwijs voor deze kinderen goed is geregeld. Wereldwijd werken er volgens de ILO 218 miljoen kinderen waarvan het grootste aantal in India.
29 sep 2006:
29 sep 2006:
Vragen Europarlementariër Margrete Auken (Verts/ALE)
betreffende aandachtspunten voor de EU-India Top
5 sep 2006:
30 jun 2006:
12 jun 2006:
‘Rode kaart’ commissie Europees Parlement tegen kinderarbeid in India (OneWorld):
De Commissie is ook op andere terreinen kritisch over het sociale beleid van India. Zo vindt zij dat de EU er bij India op aan moet dringen om 'met de grootst mogelijke urgentie' de gedwongen arbeid van miljoenen Indiase burgers aan de orde te stellen. Veel van deze 'gebonden arbeiders' zijn kinderen en de meeste komen uit de kaste van de 'onaanraakbaren' (Dalits) of zij behoren tot een van de inheemse volken van India.
4 mei 2006:
Global Report - A Response (Shantha Sinha, MV Foundation):
Reactie van de Indiase anti-kinderarbeid activiste Shantha Sinha op het ILO-rapport "The end of child labour: within reach" (mei 2006)
2 feb 2006:
Antwoorden op Vragen Europarlementariërs Max van den Berg (PvdA) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)
(ingez. 13-12-2005) over budgetsteun aan landen die zich niet serieus inzetten voor bestrijding van kinderarbeid
31 jan 2006:
Antwoorden op Vragen Europarlementariër Max van den Berg (PvdA)
(ingez. 28-11-2005) over multinationale bedrijven en kinderslavernij
10 jan 2006:
2005
omhoog
13 dec 2005:
Vragen Europarlementariërs Max van den Berg (PvdA) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)
over budgetsteun aan landen die zich niet serieus inzetten voor bestrijding van kinderarbeid
4 dec 2005:
European Commission cottons on child labour (The Times of India):
Working 13 hours a day under the blazing sun for a measly Rs 25-30 a day is no child's play.
28 nov 2005:
Vragen Europarlementariër Max van den Berg (PvdA)
over multinationale bedrijven en kinderslavernij
25 nov 2005:
Antwoorden op Kamervragen Tjon-A-Ten en Douma (PvdA)
(ingez. 3-11-2005) aan de ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken over de schending van rechten van volwassenen en kinderen door multinationals
22 nov 2005:
Louis Michel Promises to Take Action Against Child Labour (persbericht Alliance 2015/Stop Kinderarbeid):
EU Development Policy turns a blind eye to child labour while Commissioner Michel makes a promise to never forget children in his efforts.
On November 22, 2005, the day the Council of the European Union adopted its new Development Policy, Commissioner Louis Michel received 170 000 signatures, organized by the Campaign Stop Child Labour – School is the best place to work, urging the Commission to step-up its efforts to combat child labour.
18 nov 2005:
Campaign urges European Commissioner Michel to take Action on the Eradication of Child Labour (persbericht Alliance 2015/Stop Kinderarbeid):
On 22 November, European Commissioner for Development and Humanitarian Aid, Mr. Louis Michel, will receive a petition signed by over 170 000 members of civil society from across Europe, urging him to actively combat all forms of child labour. Indian child labour activist, Shantha Sinha, Secretary Trustee of the M Venkatarangaiya Foundation (MVF) and holder of the Ramon Magsaysay Award 2003 for Community Leadership will present the signatures together with Monique Lempers, the international co-ordinator of the Alliance 2015 campaign Stop Child Labour – School is the best place to work.
7 nov 2005:
Reactie van de Europese Commissie
op de resolutie van het Europees Parlement inzake uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden (met speciale aandacht voor kinderarbeid; 5-7-2005)
5 sep 2005:
Antwoorden op Kamervragen Tjon-A-Ten en Waalkens (PvdA)
(ingez. 5-9-2005) aan de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van gebruik van pesticiden bij kinderen in ontwikkelingslanden
sep 2005:
Op weg naar honderd procent school (onzeWereld):
Als een resolutie van het Europees Parlement om kinderarbeid beter te gaan bestrijden overgenomen wordt door de Europese Commissie, heeft dat grote gevolgen.
22 jul 2005:
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over resolutie van het Europees Parlement (persbericht Stop Kinderarbeid):
Het Europees Parlement (EP) pleit voor een scherpe inzet van de Europese Commissie en de EU-lidstaten tegen kinderarbeid. Tot nu toe ontbreekt een samenhangend beleid. Alle door de EU gefinancierde onderwijsprogramma’s moeten een strategie hebben om werkende kinderen voltijds in de schoolbanken te krijgen, stelt het EP in een onlangs aangenomen resolutie over kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Het Parlement wil ook wettelijke maatregelen tegen Europese importeurs die kinderarbeid gebruiken of andere basale arbeidsrechten schenden.
20 jul 2005:
Campaign 'Stop Child Labour' welcomes resolution European Parliament (persbericht Stop Kinderarbeid):
The European Parliament calls upon the European Commission to help abolish child labour. This can be achieved by including strategies to get working children into formal education in all education programmes financed by the EU. The European Parliament also requests the Commission to urge UNESCO, the World Bank, the IMF and Unicef to do the same. In addition the Parliament recommends legal action against EU-based importers using child labour or violating other fundamental labour rights.
2004
omhoog
22 nov 2004:
Wat doet uitzendbureau Kleinduimpje? (Trouw):
Wie de website www.kinderuitzendbureau.nl bezoekt, zou denken dat het nog bestaat in Nederland: kinderarbeid. De site van uitzendbureau Kleinduimpje ziet er met de kopjes 'vacatures' en 'aanbod' levensecht uit. "Dat is ook de bedoeling van de website, mensen een beetje laten schrikken", zegt Anneke Oosterhuis van hulporganisatie Hivos. "De bedoeling is om het thema kinderarbeid bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. Drie jaar geleden zijn we al aan de campagne begonnen en nu lopen er spotjes op de tv en op de jongerenzender Radio 538, die naar de website verwijzen."
19 nov 2004:
Brief Stop Kinderarbeid aan de Tweede Kamer
i.v.m. algemeen overleg over follow-up van SAVVN Kindertop
17 nov 2004:
Antwoorden op Kamervragen Van Bommel (SP)
(ingez. 8-10-2004) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Nederlandse bedrijven die nog steeds betrokken zijn bij kinderarbeid
17 nov 2004:
Antwoorden op Kamervragen Van der Laan (D66)
(ingez. 11-10-2004) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij gevaarlijke kinderarbeid in India
17 nov 2004:
Antwoorden op Kamervragen Samson, Douma en Tjon-A-Ten (PvdA)
(ingez. 11-10-2004) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderarbeid in de katoenindustrie
11 okt 2004:
Kamervragen Van der Laan (D66)
aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij gevaarlijke kinderarbeid in India
11 okt 2004:
Kamervragen Samson, Douma en Tjon-A-Ten (PvdA)
aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over kinderarbeid in de katoenindustrie
8 okt 2004:
Kamervragen Van Bommel (SP)
aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Nederlandse bedrijven die nog steeds betrokken zijn bij kinderarbeid
okt 2004:
Basic Education, Child Labour and the European Union - Challenging the Conventional Wisdom (Stop Kinderarbeid):
In the firm belief that every child has the right to full-time quality education, the campaign "Stop Child Labour - School is the best place to work" argues for the coordination and integration of European Union policies in the areas of education and child labour in developing countries. The European Union recognises that education is a key aspect of poverty eradication and the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). As an intrinsic part of a policy to achieve education for all, it is imperative that more attention be given to the significance of helping working children enter full-time formal education, and hence to abolish child labour.
18 jun 2004:
Kailash Satyarthi aangevallen bij reddingsactie kinderen - Dring aan op optreden van Indiase overheid! (LIW):
Op 15 juni jl. werd Kailash Satyarthi, de bekende Indiase kinderarbeidactivist en o.m. voorzitter van de Global March Against Child Labour, samen met een aantal collega's in elkaar geslagen en met de dood bedreigd door de eigenaar van een circus en zijn handlangers.
18 mrt 2004:
Childrens' rights expert lambasts lack of EU policy on child labour (European Voice):
The EU has "no clear policy" on eradicating child labour in poor countries, according to one of the most prominent children's rights advocates in India.
Shanta Sinha, secretary of the M. Venkatarangaiya Foundation, is visiting Brussels this week to highlight the Stop Child Labour Campaign, founded by anti-poverty activists from the Netherlands, Germany and Ireland. The charities complain that the European Commission has no unit dealing specifically with children's rights and that EU institutions treat child labour and education as separate issues.
2003
omhoog
19 dec 2003:
Brief ministers OS en SoZa aan de Landelijke India Werkgroep
met betrekking tot de Europese campagne 'Stop kinderarbeid - School, de beste werkplaats'
11 dec 2003:
Brief minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer
over toezeggingen en verplichtingen SAVVN Kindertop
21 nov 2003:
Antwoord op Vraag Europarlementariër Proinsias De Rossa (PSE)
over ILO kinderarbeid-eliminatieprogramma
okt 2003:
Notitie 'Kinderarbeid, basisonderwijs en het Nederlandse ontwikkelingsbeleid' (Stop Kinderarbeid):
Vanuit het uitgangspunt dat elk kind recht heeft op fulltime onderwijs van goede kwaliteit pleit de campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' voor coördinatie en integratie van het Nederlandse beleid op het gebied van onderwijs én bestrijding van kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Dit is des te meer van belang nu binnen enkele jaren 15% van het totale Nederlandse ontwikkelingsbudget zal worden besteed aan onderwijs. Daarom wordt het tijd werk te maken van een beleid dat ook de nu nog werkende kinderen uitzicht geeft op kwalitatief goed en gratis fulltime onderwijs.
2002
omhoog
14 jun 2002:
Europees Parlement wil eerlijk gemaakte sportartikelen (persbericht LIW):
In een op 13 juni aangenomen resolutie dringt het Europees Parlement er unaniem bij de FIFA en de sportgoederenbedrijven op aan om er voor te zorgen dat er bij de productie van sportartikelen geen kinderen worden ingezet. Ook vraagt het Parlement om uitvoering van de FIFA-gedragscode (een onderdeel van het contract tussen FIFA en bedrijven) waarin onder meer vakbondsvrijheid, afwezigheid van discriminatie op de werkplek en een behoorlijke beloning wordt toegezegd. Daarvoor is volgens de parlementsleden ook een transparant, geloofwaardig en onafhankelijk controlesysteem noodzakelijk.
26 feb 2002:
Kinderarbeid maakt armoede nog erger (Algemeen Dagblad):
In Scheveningen praten sinds gisteren vertegenwoordigers uit 50 landen over de strijd tegen kinderarbeid. Shantha Sinha, initiatiefnemer van een succesvol scholingsprogramma in India, vindt dat er geen excuses voor zijn: 'zelfs de allerarmsten sturen hun kinderen naar school'.
25 feb 2002:
Speech Minister Herfkens at Conference on Child Labour, The Hague, February 25, 2002: Pro-poor growth is best remedy for child labour :
"Stimulating pro-poor economic growth is by far the best remedy for child labour. And poverty is no excuse for a lack of political will to do so", Dutch minister for Development Cooperation, Eveline Herfkens, said in a speech on child labour in The Hague, Monday February 25. The minister took a firm stand against trade sanctions as a tool for outlawing child labour: "There are no guarantees that sanctions will reduce the incidence of child labour. Indeed, they can hamper the sustainable economic growth countries need in order to reduce child labour."
feb 2002:
Combating Child Labour (The Hague, February 25-27, 2002) - Conclusions :
The international Conference on Combating Child Labour, meeting in The Hague, from 25-27 February 2002, reiterated concern about the exploitation of children by way of child labour. The meeting explored effective ways to investigate, identify and combat hazardous forms of child labour. It focussed on the potential of building alliances to address this problem.
2001
omhoog
13 jul 2001:
Brief minister Ontwikkelingssamenwerking aan de Tweede Kamer
n.a.v. de kritiek en de vragen van de LIW die naar voren kwamen tijdens het Algemeen Overleg van 30 mei 2001 over het Actieprogramma Kinderarbeid
26 jun 2001:
Verslag Algemeen Overleg op 30 mei 2001
inzake het actieprogramma kinderarbeid conform verplichting artikel 6 van ILO-verdrag 182 betreffende de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid
25 mei 2001:
Brief Landelijke India Werkgroep aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
met commentaar op het Actieprogramma Kinderarbeid dat op 30 mei a.s. door de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt besproken
19 mrt 2001:
Brief minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer
betreffende Actieprogramma kinderarbeid conform artikel 6 van ILO-verdrag 182 betreffende het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid
2000
omhoog
1999
omhoog
4 dec 1999:
AOb-leden vol lof over onderwijsprojecten in India: (Het Onderwijsblad):
De jongste is 25, de oudste twee zijn al gepensioneerd en de rest schommelt er tussenin. Ze komen uit alle windstreken, van Friesland tot Noord-Brabant, en onderwijssoorten. Eén ding hebben ze echter gemeen: ze zijn allemaal tegen kinderarbeid en voor onderwijs. Daarom gingen ze op eigen kosten met de AOb op werkbezoek naar India.
2 dec 1999:
Brief Global March Nederland (o.a. Landelijke India Werkgroep) aan Tweede Kamer
n.a.v. de behandeling van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2000
jul 1999:
ILO stelt goed kinderarbeidverdrag vast (Astrid Kaag, FNV):
Woensdag 16 juni 1999 was het zover: de Internationale Arbeidsconferentie gaat unaniem akkoord met een nieuwe verdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid. Zelfs Bill Clinton kwam langs om de conferentie toe te spreken en 50 miljoen dollar te doneren om echt werk te maken van de bestrijding van kinderprostitutie, kinderhanden, kinderslavernij en ander gevaarlijk werk. Na een goede eerste discussie in 1988 zijn de onderhandelingen over het nieuwe ILO verdrag dit jaar succesvol afgerond. Een brede wereldwijde campagne van de Global March was daaraan voorafgegaan. Ook dit jaar presenteerden enkele werkende kinderen en andere activisten van de Global March zich ten overstaan van een volle zaal met regeringsvertegenwoordigers, vakbonden en werkgevers met een aangrijpend stuk over kindsoldaten.
6 mei 1999:
Brief Landelijke India Werkgroep e.a. aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Ontwikkelingssamenwerking en aan de Tweede Kamer
over wensen met betrekking tot de nieuwe conventie tegen de ergste vormen van kinderarbeid en de follow-up daarvan
26 mei 1999:
Regering neemt bestrijding kinderarbeid niet serieus (Algemeen Dagblad):
Stel je bent een dienstmeisje van tien jaar in New Delhi. Je maakt lange dagen en zeker overdag mag je niet weg. Naar school gaan is dus onmogelijk, hoewel er in de buurt wel een school is.
Het ziet het er niet naar uit dat het binnenkort af te sluiten verdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid dit meisje iets heeft te bieden. Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng bij de onderhandelingen over het verdrag, lijkt niet voor te voelen voor een verbod op werk dat kinderen belet om naar school te gaan. Ook minister Herfkens dreigt de boot missen bij het bestrijden van kinderarbeid. Meer ontwikkelingshulp voor goed basisonderwijs, toegespitst op werkende kinderen, is een harde noodzaak. Herfkens' nieuwe landenbeleid staat zo'n aanpak flink in de weg.
26 mei 1999:
Terugblik op de conferentie Onderwijs Werkt Beter, Haagse Hogeschool, 26 mei 1999 - Werkende kinderen naar school: 'Geen prioriteit maar een obsessie' :
De Landelijke India Werkgroep, FNV en Novib organiseerden aan de vooravond van de ILO besprekingen over een nieuwe verdrag tegen kinderarbeid de conferentie Onderwijs Werkt Beter. Organisaties uit India, Burkina Faso en Brazilië tonen aan dat onderwijs werkt in de strijd tegen kinderarbeid.
26 mei 1999:
Petitie Onderwijs Werkt Beter
tijdens conferentie Onderwijs werkt Beter (26 mei 1999) overhandigd aan ministerie voor Ontwikkelingssamenwerfking
1998
omhoog
16 mei 1998:
Armoede geen excuus voor kinderarbeid (Het Onderwijsblad):
'De belangrijkste achterliggende oorzaak van de toename van kinderarbeid is armoede. Het zijn veelal kinderen uit de armste lagen van de bevolking die moeten werken om te kunnen overleven.' Dat staat in de Beleidsnotitie Kinderarbeid die in september 1997 door de regering is uitgebracht.
mrt 1998:
Hoopgevende onderwijsprogramma's in India: Goed basisonderwijs voor elk kind (India Nu):
Het basisonderwijs in India rammelt aan alle kanten. Het is wellicht de belangrijke oorzaak van kinderarbeid. De overheid laat het ondanks beloftes flink afweten. Toch zijn er hoopgevende particuliere initiatieven die ook de lokale overheden in beweging brengen. Gerard Oonk bezocht twee opvallende organisaties op dit gebied: Pratham in Bombay en de MV Foundation in Andhra Pradesh.
1997
omhoog
feb 1997:
Speech (Gerard Oonk, LIW)
ter gelegenheid van de aanbieding van 60.000 handtekeningen en de beleidsnotitie Teken Tegen Kinderarbeid aan (toenmalig) minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de Amsterdam Child Labour Conference in februari 1997.
feb 1997:
BeleidsnotitieTeken Tegen Kinderarbeid (LIW/...):
Van september 1996 tot februari 1997 hebben ABOP/NGL (recent gefuseerd tot Algemene Onderwijsbond, AOb), Bilance, Fair Trade Organisatie, FNV, Hivos, Kinderen in de Knel/Kerken in Aktie, de Landelijke India Werkgroep, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Novib en Unicef Nederland gezamenlijk de handtekeningenactie Teken Tegen Kinderarbeid gevoerd. De campagne doet een beroep op de Nederlandse regering en de Europese Unie om:
• steun aan het basisonderwijs in ontwikkelingslanden te combineren met programma's om werkende kinderen op school te krijgen;
• steun te geven aan keurmerken voor 'kinderarbeidvrije' producten en de invoerrechten voor deze producten af te schaffen, om te beginnen voor Rugmark-tapijten en 'fair trade producten';
• al het mogelijke te doen om extreme vormen van kinderarbeid, zoals kinderslavernij, kinderprostitutie en gevaarlijk werk, zo snel mogelijk uit te bannen.
Deze notitie geeft een nadere uitwerking van onze gezamenlijke visie.
1995
omhoog
22 okt 1995:
Brief Landelijke India Werkgroep aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
i.h.k.v. de huidige maatschappelijke en politieke discussie over het thema kinderarbeid
1994
omhoog
dec 1994:
Kindereisen :
Door kinderen in India opgestelde verklaring tegen kinderarbeid, gepresenteerd tijdens de Nationale conventie van kinderarbeiders, Madras, 18-20 december 1994.
1993
omhoog
sep 1993:
Kinderslavernij: Dickensiaanse toestanden in Indiase industrie (India Nu):
De India Werkgroep Vlaanderen (IWV) lanceerde in juni een campagne om politici en publiek te sensibiliseren omtrent kinderarbeid en -slavernij. Een soortgelijke campagne in Duitsland resulteerde onlangs in een akkoord tussen Duitse tapijtimporteurs en Indiase tapijtexporteurs om een garantielabel voor niet-door-kinderen geproduceerde tapijten in het leven te roepen. De IWV wil dit ook in België bereiken.
De IWV richtte zich tot minister van Buitenlandse Zaken Claes en minister van Buitenlandse Handel Urbain. Met de steun van zoveel mogelijk organisaties en groeperingen willen we druk uitoefenen op de regering en de tapijtimporteurs. We hebben ook contact met enkele Euro-parlementsleden. De Europarlementaire commissie voor ontwikkelingssamenwerking keurde op 14 juli het Musso-rapport goed dat o.a. de Europese Raad voorstelt de invoer van produkten die door kinderarbeid tot stand komen stop te zetten.