Landelijke India Werkgroep

8-11-2018


Vrijheid van meningsuiting in India
bedreigd door nieuwe regels over webinhoud

Freedom of expression in India threatened
by new rules on web contentIn 2011 publiceerde het Indiase Ministry of Communications and Information Technology (Department of Information Technology) de Information and Technology Rules, 2011 waarin regels worden vastgesteld ten aanzien van de inhoud van websites. De New York Times publiceerde daarover het artikel "India puts tight leash on internet free speech". Ook de Indiase media berichten hier over en diverse maatschappelijke organisaties gaven blijk van hun grote zorgen over de zeer restrictieve regels. De nieuwe regels stellen eenieder - de overheid zelf, organisaties maar ook individuele burgers - in staat om te eisen dat materiaal van websites wordt verwijderd op basis van een lange lijst zeer breed geformuleerde criteria.

In 2011 the Indian Ministry of Communications and Information Technology (Department of Information Technology) published the Information Technology Rules, 2011 laying down rules regarding the content of websites. The New York Times published the article "India puts tight leash on Internet free speech". Also the Indian media did report on this subject, while various social organizations expressed their deep concern about the very restrictive rules. The new rules allow officials and private citizens to demand that Internet sites and service providers remove content they consider objectionable on the basis of a long list of criteria.

Landelijke India Werkgroep - 21 dec 2017