INDIANIEUWS: Informatie over India en de LIW

Graag wens ik maandelijks (tot wederopzegging) per email via nieuwsbrief IndiaNieuws op de hoogte te worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van m.n. DALITS (KASTELOZEN), KINDERARBEID & ONDERWIJS en VERANTWOORD ONDERNEMEN.

Mijn email-adres is:


Gaarne ontvang ik ook tweemaal per jaar (tot wederopzegging) per post INDIA ACTIEF met daarin een overzicht van de resultaten die de Landelijke India Werkgroep op bovenstaande gebieden geboekt heeft.

naam:
adres:
postcode:
plaats:
land:
[indien NIET Nederland]


Evt. opmerkingen:Bedankt voor uw belangstelling!
laatste wijziging: