Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits!

de mensenrechten van 260 miljoen kastelozen
worden dagelijks geschonden

India blokkeert financiering mensenrechtenorganisatie vanwege informeren van VN-deskundigen
IDSN, 15 aug 2017
Mensenrechtenorganisatie People’s Watch, lid van het International Dalit Solidarity Network, vecht een juridische strijd uit in de Indiase rechtbanken om hun buitenlandse financieringsvergunning terug te krijgen. Deze werd in 2012 door de Indiase regering ingetrokken. »
VN-bijeenkomst: Blokkade toegang van maatschappelijke organisaties tot VN moet nu stoppen
IDSN, 22 jun 2017
Tijdens een VN-bijeenkomst hebben verschillende landen en vertegenwoordigers van maat­schappe­lijke orga­nisaties gesproken over hoe de NGO-commissie legitieme deelname van het maat­schap­pe­lijk midden­veld in de VN effectief blokkeert.»
Antwoorden op Kamervragen Voordewind (ChristenUnie)
30 jun 2017
(ingez. 22-6-2017) aan de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over het bezoek van minister-president Modi van India aan Nederland »
Open brief aan premier Rutte over bezoek Indiase minister-president Modi: Spreek Modi aan op schending mensenrechten
Landelijke India Werkgroep, 24 jun 2017
Op 27 juni brengt Modi zijn eerste staats­bezoek aan Nederland. Aanleiding: 70 jaar diplo­matieke betrek­kingen en het feit dat Nederland één van de grootste investeerders in India is. »
Maatschappelijke organisaties bekritiseren India’s mensenrechtensituatie
UCAN India, 29 mei 2017
De Alliance for Justice and Accountability, een coalitie van Indiase christenen, Dalits, moslims en progressieve krachten in de VS, heeft een uitgebreid verslag over de schendingen van de mensenrechten van sociale en religieuze minderheden van India uitgebracht. »
Human Rights Watch: India moet het geweld van ‘koebeschermers’ tegen Dalits en Moslims stoppen
IDSN, 27 apr 2017
Human Rights Watch heeft een rapport uitgebracht over het geweld tegen Dalits en moslims in India door extremistische hindoe-groeperingen die zich bezighouden met cow protection [‘koebescherming’]. »
VN-lidstaten: India moet meer doen om de rechten van Dalits te waarborgen
IDSN, 24 mei 2017
Bij de VN-toetsing (‘Universal Periodic Review’) van de mensenrechtensituatie in India deden meer dan tien VN-lidstaten aanbevelingen om maatregelen te nemen om de rechten van Dalits te waarborgen. »
Historische VN-Richtlijn over kastendiscriminatie geïntroduceerd in Kathmandu, Nepal
IDSN, 31 mrt 2017
Tijdens een historische bijeenkomst in Kathmandu introduceerde het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten een uitgebreide ‘guidance tool’ als leidraad voor de aanpak van kastendiscriminatie. »
Rechten Indiase leerarbeiders systematisch geschonden
LIW, 16 mrt 2017
Ongeveer 2,5 miljoen werknemers [waaronder Dalits] in de Indiase leerindustrie werken onder vaak onaanvaardbare arbeidsomstandigheden. Hun mensenrechten worden geschonden en hun werk heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid. »
Antwoorden op Kamervragen over het weren van maatschappelijke organisaties door de Indiase overheid
13 feb 2017
(ingez. 31-1-2017) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikke­lings­samenwerking over het weren van maatschap­pe­lijke organisaties door de Indiase overheid. »
India blokkeert financiering Dalit-organisatie Navsarjan
IDSN, 6 jan 2017
De meest recente in een reeks blokkades van buitenlandse financiering van mensenrechten NGO’s, is de intrekking door de Indiase overheid van de licentie (FCRA) van de Dalit-rechten NGO Navsarjan Trust. Dat betekent dat Navsarjan niet langer financiële steun van buitenlandse donoren kan ontvangen en dat de organisatie haar 80 medewerkers moet ontslaan. »

Kastendiscriminatie in het nieuws:

laatste wijziging:


Wij zijn niet onaanraakbaar
Indringende korte film over 'kastenapartheid' (IDSN/LIW)

Jaarverslag IDSN 2016
IDSN Jaarverslag 2016


Dalit-Vrouwen Rechte­loos: Slacht­offers van seksueel geweld eisen hun rechten op

LIW/FNV Mondiaal