Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits!

de mensenrechten van 260 miljoen kastelozen
worden dagelijks geschonden

UN Members States: India must do more to uphold the rights of Dalits
IDSN, 24 mei 2017
At the UN review of the human rights situation in India, more than a dozen UN Member States recommended actions to ensure the rights of Dalits. The recommendations come following reports and statements documenting the lack of enforcement and protection of the human rights of Dalits in India. »
Historische VN-Richtlijn over kastendiscriminatie geïntroduceerd in Kathmandu, Nepal
IDSN, 31 mrt 2017
Tijdens een historische bijeenkomst in Kathmandu introduceerde het VN-Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten een uitgebreide ‘guidance tool’ als leidraad voor de aanpak van kastendiscriminatie. »
Rechten Indiase leerarbeiders systematisch geschonden
LIW, 16 mrt 2017
Ongeveer 2,5 miljoen werknemers [waaronder Dalits] in de Indiase leerindustrie werken onder vaak onaanvaardbare arbeidsomstandigheden. Hun mensenrechten worden geschonden en hun werk heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid. »
Rechtenactivisten bij evaluatie VN: Bangladesh moet kastendiscriminatie steviger aanpakken
IDSN, 17 mrt 2017
IDSN-leden Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement (BDERM) en Network of Non-Mainstreamed Marginalized Communities (NNMC) namen deel aan de evaluatie van Bangladesh door de VN-Mensen­rechten­commissie in maart 2017. »
UPR 2017 recommendations: Caste discrimination in India and the UK
IDSN, 15 mrt 2017
India and the UK will be up for review by the Universal Periodic Review (UPR) mechanism of the United Nations Human Rights Council on 4 May 2017. »
EU bevestigt haar inzet voor maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers
IDSN, 1 mrt 2017
In een verklaring herhaalt de EU haar toezegging de ruimte voor het maat­schappelijk midden­veld en mensen­rechten­verdedigers te be­schermen. Met name van belang voor organisaties en ver­de­digers die kasten­discriminatie bestrijden. »
Expertrapport VN: India moet werk maken van geschikte huisvesting voor Dalits
IDSN, 3 feb 2017
De Speciale VN-Rapporteur voor het recht op passende huisvesting heeft een rapport over huisvesting in India uitgebracht. Het verslag vestigt de aandacht op de zorgwekkende toestand van Dalit-huizen.... »
Antwoorden op Kamervragen over het weren van maatschappelijke organisaties door de Indiase overheid
13 feb 2017
(ingez. 31-1-2017) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikke­lings­samenwerking over het weren van maatschap­pe­lijke organisaties door de Indiase overheid. »
India blokkeert financiering Dalit-organisatie Navsarjan
IDSN, 6 jan 2017
De meest recente in een reeks blokkades van buitenlandse financiering van mensenrechten NGO’s, is de intrekking door de Indiase overheid van de licentie (FCRA) van de Dalit-rechten NGO Navsarjan Trust. Dat betekent dat Navsarjan niet langer financiële steun van buitenlandse donoren kan ontvangen en dat de organisatie haar 80 medewerkers moet ontslaan. »
Grootschalige kinderslavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor kledingmerken
LIW, 21 dec 2016
Nieuw LIW-rapport toont aan dat moderne slavernij voorkomt in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Jonge meisjes en vrouwen - in meerderheid Dalit - zijn op grote schaal onderworpen aan werkgevers die loon inhouden of hen opsluiten in hostels. »
Rapport Eur. Parlement roept op tot EU-beleid tegen kasten­discriminatie
IDSN, 21 dec 2016
In haar "Jaarverslag over mensen­rechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake" (2016) uit het Europees Parlement diepe bezorgd­heid over de ernstige schendingen van de mensen­rechten van Dalits. »
Wordt bij de Werelddoelen ‘niemand buitengesloten’ als er geen rekening wordt gehouden met kastendiscriminatie?
IDSN, 21 nov 2016
In 2015 werden doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling aangenomen als leidraad voor het ontwikkelingsbeleid in de komende 15 jaar. Toch zijn de indicatoren nog niet definitief vastgesteld. »
Rapport Amerikaans Ministerie BuZa over mensenrechten in India 2015
IDSN, 6 okt 2016
Het Amerikaanse Min. van BuZa heeft haar 2015-rapport over mensenrechtenpraktijken in India uitgebracht, met daarin een uitgebreid overzicht van de mensenrechtensituatie in het land. Het rapport bestrijkt thema’s als beroving van het leven, gevangenschap, marteling, etc. »

Kastendiscriminatie in het nieuws:

laatste wijziging:


Wij zijn niet onaanraakbaar
Indringende korte film over 'kastenapartheid' (IDSN/LIW)

Jaarverslag IDSN 2016
IDSN Jaarverslag 2016