Landelijke India Werkgroep
Speel de hazelnotenquiz:

11 juni 2015


Kinderarbeid in de hazelnootpluk
in Turkije


De campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats is verontrust over kinderarbeid in de hazelnootindustrie. De actualiteitenrubriek EénVandaag liet in haar uitzending van dinsdag 19 oktober zien dat kinderen worden ingezet in de omvangrijke hazelnootpluk in Turkije, leverancier van 75% van alle hazelnoten wereldwijd.

In open brieven aan Verkade, Ferrero en Wessanen/Zonnatura, van wie reeds bekend is dat zij hazelnoten uit Turkije in hun producten verwerken, vraagt de campagne Stop Kinderarbeid wat zij (gaan) doen om kinderarbeid en onderbetaalde arbeid in deze sector uit te bannen. Ahold, Unilever, Mars, Nestlé en Kraft wordt gevraagd om openheid te geven over de herkomst van hun hazelnoten en, indien deze ook uit Turkije komen, de schending van arbeidsrechten in de sector aan te pakken.

Meer informatie over dit onderwerp:
Landelijke India Werkgroep - 11 juni 2015