Brochure over
Dalit Netwerk Nederland

DALIT NETWERK NEDERLAND

Bij de viering van 50 jaar onafhankelijkheid in 1998 concludeerden een groot aantal organisaties van kastelozen (Dalits) in India dat hun situatie ondanks allerlei wetten en maatregelen nog maar weinig was verbeterd. Hun mensenrechten werden nog steeds op grote schaal geschonden. Het boek ‘Broken People’ dat de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch destijds publiceerde doet daar op schokkende wijze verslag van.

Verschillende organisaties verenigd in de Nationale Campagne voor Mensenrechten van Dalits vonden het dan ook hoog tijd om de hulp van de internationale gemeenschap in te roepen. Kastendiscriminatie is namelijk niet alleen een Indiase kwestie, maar een omvangrijk internationaal mensenrechtenprobleem. In landen als Nepal, Pakistan, diverse Afrikaanse landen en Japan worden mensen eveneens op basis van hun kaste, werk of afkomst gediscrimineerd.

De Nationale Campagne voor Mensenrechten van Dalits benaderde ook de Landelijke India Werkgroep. Daarna kwam de voorlichting over dit onderwerp op gang en werden voor het eerst ook politici benaderd. Al snel vormde zich een groep organisaties die zich sinds een aantal jaren gezamenlijk nationaal en internationaal inzetten tegen kastendiscriminatie. Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) bestaat nu uit Mensen met een Missie, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, Justitia et Pax en de Landelijke India Werkgroep.

In het International Dalit Solidarity Network (IDSN) werkt DNN nauw samen met organisaties uit landen waar het probleem zich voordoet én met een scala ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties die solidair met hen zijn en zich inzetten voor hun belangen. Alleen al in Europa is in zeven landen een netwerk van organisaties tegen kastendiscriminatie, die allen lid zijn van IDSN. Samen proberen de leden van IDSN het beleid van onder meer de EU, de Verenigde Naties, de Wereldbank en multinationale bedrijven te beïnvloeden.


laatste wijziging: