CAMPAGNE
Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits

Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen discriminatie en onderdrukking van Dalits (‘kastelozen’). Zij doet dit door het informeren van het publiek en de media én door de Nederlandse regering en bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Jarenlang was kastendiscriminatie een van de meest genegeerde internationale mensenrechtenproblemen. Langzamerhand krijgen de Dalits de erkenning die ze verdienen, maar er moet nog veel gebeuren voordat deze praktijken daadwerkelijk zijn bestreden.

Om die reden is DNN in 2004 begonnen met de campagne Stop kastendiscriminatie – Steun de Dalits en vraagt zij aan de Nederlandse regering en de Europese Unie:

  1. Maak bestrijding van kastendiscriminatie tot speerpunt van de politieke, economische en ontwikkelingsrelaties met de landen waar dit probleem zich voordoet.
  2. Lever een maximale inspanning om de Verenigde Naties te bewegen tot een actief beleid tegen kastendiscriminatie.
  3. Zorg ervoor dat Europese bedrijven een actief antidiscriminatiebeleid voor Dalits in de praktijk brengen.
DNN benadert ook zelf bedrijven die zaken doen in landen waar kastendiscriminatie voorkomt. Ze hanteert daarbij de zogenoemde Ambedkar Principles. Dr. Bihimrao Ambedkar is de meest beroemde, inmiddels overleden, leider van de Dalits. De Ambedkar Principles bevatten aanbevelingen aan bedrijven om er voor te zorgen zij Dalits niet discrimineren en meer kansen geven.

In 2006 zal DNN zich ook richten op de driedubbel achtergestelde positie van Dalit vrouwen, die kasteloos, arm én vrouw zijn. Daarnaast wil zij duidelijk maken dat Dalits buiten de boot dreigen te vallen als het gaat om het bereiken van de millenniumdoelen in 2015 zoals halvering van de armoede, elk kind naar school en minder moeder- en kindsterfte.

Om het Nederlandse publiek te informeren over het onderwerp is onder andere het foto- en essayboek Leven als Dalit uitgegeven, werd er een fototentoonstelling ontwikkeld en is er een DVD over Dalit vrouwen gemaakt. Tegelijkertijd is met een handtekeningenactie begonnen die onder andere via een ‘boomerangkaart’ is gepromoot.


laatste wijziging: