Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - ANBI

De Landelijke India Werkgroep is door de belastingdienst erkend als ANBI

De Landelijke India Werkgroep is door de Belastingdienst erkend als een 'algemeen nut beogende instelling'. Dat betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over schenkingen, en dat je onder voorwaarden ook een gift aan ons kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Bij de status van ANBI hoort ook transparantie; de belangrijkste gegevens over ons staan hieronder.

 1. Naam

  Stichting Landelijke India Werkgroep (LIW) / India Committee of the Netherlands (ICN)

 2. RSIN / fiscaal nummer

  nr: 0058.29.380

 3. Contactgegevens

  Mariaplaats 4 E, 3511 LH Utrecht
  E-mail: info@indianet.nl
  Telefoon: 030-2321340

 4. Doelstelling (zoals geformuleerd in de statuten)

  De Landelijke India Werkgroep (LIW) is een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor de belangen van rechtelozen en gemarginaliseerde groepen in Zuid-Azië. De LIW doet dit door maatschappelijke en politieke pleitbezorging en (beleids)beïnvloeding, onderzoek, voorlichting, publiciteit en publiekscampagnes. Zij werkt hierin nauw samen met lokale organisaties in India en organisaties in Nederland, Europa en internationaal.

 5. Beleidsplan

  Om haar doelstelling te verwezenlijken richt de LIW zich op de volgende strategieŽn: (beleids)beÔnvloeding door publiekscampagnes en politieke en maatschappelijke meningsvorming; kennisopbouw door onderzoek en focus op specifieke themaís en het versterken van samenwerking. De LIW financiert zelf geen organisaties of projecten in India of Zuid-AziŽ, maar steunt lokale Indiase organisaties door hen bijvoorbeeld te helpen toegang te krijgen tot Europese en Nederlandse politici en publiek, door onderzoek te verrichten, informatie en kwesties die partners aandragen op Europees niveau aan de orde te stellen, en informatie en expertise te delen. In Nederland, maar ook wereldwijd, werkt de LIW samen met een breed scala van organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving. Hoe breder de maatschappelijke steun, hoe groter de politieke druk en des te beter de mogelijkheid om rechtelozen en gemarginaliseerde groepen in Zuid-AziŽ concreet te ondersteunen in hun streven naar sociale rechtvaardigheid. Zij zijn bijvoorbeeld gebaat bij maatschappelijk verantwoord ondernemen door Nederlandse bedrijven, ontwikkelingssamenwerking die de armen en rechtelozen via lokale organisaties echt bereikt en aandacht voor de schending van mensenrechten van Dalits en kinderen en slachtoffers van 'religieus extremisme'.

 6. Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

  Dhr. P. Pennartz, voorzitter
  Dhr. M. Blauwhoff, penningmeester
  Mevr. P. Overeem

 7. Beloningsbeleid

  De Landelijke India Werkgroep is een stichting met vijf betaalde medewerkers, ondersteund door enkele enthousiaste vrijwilligers. De medewerkers worden beloond volgens de CAO "Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening". De leden van het Bestuur zijn onbezoldigd.

 8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

 9. Financiële verantwoording

  Zie hiervoor onze jaarrekeningen.