nr. 25 - februari 2012

Jarige MV Foundation
stuurt 1 miljoen kinderen
naar school

De Landelijke India Werkgroep is met haar partners van de campagne Stop Kinderarbeid enorm trots op het succes van de MV Foundation. Onlangs lukte het deze Indiase organisatie om het miljoenste kind van werk naar school te brengen. Extra reden om de organisatie te feliciteren is haar 20-jarige bestaan. Tijdens de dubbele viering eind januari ontmoetten duizenden voormalige kindarbeiders, maar ook Indiase ministers en vooraanstaande personen elkaar op een grote bijeenkomst in Hyderabad. Ook de coördinator van Stop Kinderarbeid sprak tijdens de bijeenkomst. De Landelijke India Werkgroep heeft zich de afgelopen 17 jaar met succes ingezet om de MV Foundation bekendheid te geven bij het publiek en bij beleidsmakers wereldwijd.

De sleutel tot succes van MV Foundation is de gebiedsgerichte aanpak tegen álle vormen van kinderarbeid. Doel is dat in zo’n gebied geen enkel kind werkt, en ieder kind normaal dagonderwijs volgt: een Child Labour Free Zone. De MV Foundation werkt daartoe nauw samen met ouders, werkgevers, leerkrachten, vakbonden, overheid en kinderen zelf. Het bestaande onderwijssysteem wordt verbeterd, ook door de overheid daarop aan te spreken.
De door de MV Foundation ontwikkelde aanpak heeft zowel in India maar ook internationaal navolging gekregen van organisaties in Afrika en Latijns-Amerika. In november 2011 noemde staatssecretaris Knapen van OS de Child Labour Free Zones hét schoolvoorbeeld van het effectief bestrijden van kinderarbeid.Oeganda

Workshop beleidsbeïnvloeding voor kinderarbeidvrije zones

Eind september 2011 organiseerde de campagne Stop Kinderarbeid samen met Afrikaanse organisaties een meerdaagse workshop in Oeganda over hoe je lobby en beleidsbeïnvloeding kunt inzetten om ‘kinderarbeidvrije zones’ te creëren. Deelnemers waren organisaties uit India, Oeganda, Ethiopië, Zimbabwe, Kenia en Ghana plus vertegenwoordigers van de Oegandese regering, werkgevers en de ILO. Zij bestudeerden hoe het in Oeganda wordt aangepakt, bespraken de activiteiten in de diverse landen en maakten samen plannen. De ervaring van de MV Foundation werd daarbij ook ingezet.
Meer informatie vindt u in het verslag van de workshop.

Nieuw rapport LIW en SOMO: Arbeidsproblemen op plantages met keurmerk thee voor Unilever

Arbeiders die thee plukken voor Unilever in India en Kenia hebben te kampen met slechte arbeidsomstandigheden en schending van hun arbeidsrechten, ook als deze thee het duurzaamheidscertificaat Rainforest Alliance draagt. Dat is de belangrijkste bevinding uit het rapport Certified Unilever Tea – Small cup, big difference? dat SOMO en LIW in oktober 2011 publiceerden. In India zijn er, ondanks het Rainforest Alliance keurmerk, onder meer problemen met uitbetalen van het minimumloon, discriminatie en onbeschermd gebruik van bestrijdingsmiddelen. Plantages onthouden veel werknemers betere arbeidsvoorwaarden door ze steeds in tijdelijke
Download MVO Referentiekader
Download op indianet.nl
dienst te houden. Kritische vakbonden worden tegengewerkt, waardoor de belangen van theeplukkers niet goed behartigd worden.
Unilever en Rainforest Alliance hebben op het rapport gereageerd. LIW en SOMO zijn met hen in gesprek over het onderzoek en pleiten voor verbetering van de situatie.

Kamer wil actie van Rosenthal tegen kinderarbeid en positie Dalits

Eind 2010 en medio 2011 nam de Tweede Kamer twee moties aan over mensenrechten in India. De eerste motie gaat over een duurzaamheidsclausule in het vrijhandelsverdrag waarover de EU en India nu onderhandelen. De Kamer verzocht Minister Rosenthal ‘zich in Europees verband sterk te maken voor een robuust duurzaamheidshoofdstuk, waar o.a. ingezet wordt op het terugdringen van kinderarbeid, het verbeteren van de positie van Dalits, de beschikbaarheid van medicijnen voor hiv/aids en een geschillenbeslechtingsmechanisme, en geen genoegen te nemen met een sterk afgezwakt compromis’.
De tweede motie constateert dat ‘ca. 250 miljoen Dalits het slachtoffer zijn van talloze schendingen van fundamentele mensenrechten en dat deze groep disproportioneel lijdt onder schendingen van arbeidsrechten in productieketens van Nederlandse bedrijven, waaronder in de kleding, zaden en natuursteen’. De Kamer verzocht de regering de kwestie actief in EU en VN verband aan te kaarten, het onderwerp in de VN Mensenrechtenraad te agenderen, bedrijven aan te spreken op het bestrijden van kastendiscriminatie en financiële steun te geven aan het International Dalit Solidarity Network.
In juli 2011 was Minister Rosenthal op werkbezoek in India waarna hij liet weten ‘volop vertrouwen te hebben in de wijze waarop de Indiase regering bezig is dit soort zaken (kinderarbeid, dwangarbeid, non-discriminatie e.d.) aan te

Rapport LIW en SOMO over kleding zet veel in beweging

rapport 'Captured by Cotton'De Nederlandse kranten stonden er voorjaar 2011 vol van: de uitbuiting van circa 120 duizend meisjes onder het Sumangali-systeem in kledingfabrieken in Zuid-India. Zij leveren aan bekende merken als C&A, Diesel, H&M en Tommy Hilfiger. De ophef ontstond naar aanleiding van het rapport Captured by Cotton van de Landelijke India Werkgroep en SOMO. Het rapport zette bedrijven en de politiek in beweging om de misstanden aan te pakken. Na Kamervragen en een bezoek aan India stuurde staatssecretaris Bleker (ook van buitenlandse handel) eind november een brief aan de Kamer. Daarin laat hij weten ‘dat Nederland bereid is met de Indiase regering samen te werken om bedrijven te ondersteunen het Sumangali-systeem (verder) uit te bannen’. Zijn Indiase collega Singh liet weten ‘dit aanbod graag aan te nemen’. De Nederlandse Ambassade gaat samen met andere ambassades werk van de zaak maken. LIW en SOMO blijven de kwestie actief volgen.
pakken’.
Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie heeft daarin minder vertrouwen. In oktober 2011 én in januari 2012 stelde hij Kamervragen over de uitvoering van de moties, de uitspraken van Rosenthal en over wat Nederland doet om naleving van arbeidsrechten in India te bevorderen.

Rapport Marteling in India

In november 2011 publiceerde het Asian Centre for Human Rights (ACHR) het rapport Torture in India 2011. Daaruit blijkt dat tussen 2001 en 2010 bij de Indiase Nationale Mensenrechtencommissie (NHRC) 14.231 personen zijn geregistreerd die zijn overleden in politiebureaus en gevangenissen in India. Bijna steeds is er sprake van dood door marteling. De ACHR stelt dat het aantal doden in politiebureaus en gevangenissen ‘slechts een fractie’ is van het probleem. Lang niet alle gevallen worden gemeld bij de NHRC. Europarlementariër Peter van Dalen (CU) stelde in december hierover vragen aan de Europese Commissie. Van Dalen: ‘De EU moet deze kwestie aankaarten bij de Indiase autoriteiten. Dit is slechts het topje van de ijsberg. We kunnen als belangrijke handelspartner van India niet net doen alsof onze neus bloedt.’ En: ‘De invoering van een anti-martelingwet moet een voorwaarde zijn voor het sluiten van een nieuw handelsverdrag met India. De EU moet er vervolgens ook op toezien dat de wet wordt nageleefd.’
Het in 2008 gepubliceerde rapport Torture and Impunity in India toont aan dat ruim eenderde van de slachtoffers Dalits zijn en 40% tot de laagste kaste behoort. India heeft tot nu geen wet tegen marteling en het internationale verdrag tegen marteling niet geratificeerd.

Wereldwijde oproep om kastendiscriminatie uit te bannen

Leden van lokale en internationale organisaties en onderzoekers uit de hele wereld doen een dringende wereldwijde oproep – Global Call for Action – om kastendiscriminatie uit te bannen. Deze oproep was een van de uitkomsten van de Internationale Consultatie over Effectieve Praktijken en Strategieën om Kastendiscriminatie uit te Bannen die op 1 december 2011 in Nepal werd gehouden.
De Minister van Buitenlandse Zaken van Nepal, Narayan Kaji Shrestha, beloofde dat de Nepalese regering deze oproep in de praktijk gaat brengen. Hij deed een beroep op regeringen van andere landen waar kastendiscriminatie voorkomt, om dit samen met Nepal te doen.
Een hoge ambtenaar van de VN Mensenrechtenorganisatie, Rory Mungoven, liet weten dat kastendiscriminatie een prioriteit in hun werk is, niet alleen in Nepal maar wereldwijd.
‘Met deze wereldwijde oproep hebben we een nieuw belangwekkend ijkpunt bereikt in de strijd tegen kastendiscriminatie, van waaruit solidariteit en wereldwijde actie zich als wildvuur zal verspreiden’, zei Rikke Nöhrlind, coördinator van het International Dalit Solidarity Network (IDSN). De Consultatie werd door IDSN in samenwerking met Nepalese organisaties georganiseerd.

COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030 - 232 13 40
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
ING-bank: 248 35 48

redactie: Gerard Oonk
foto's: MV Foundation e.a.
vormgeving gedrukte versie India Actief: Marjan Gerritse
vormgeving webversie India Actief: Hans Maas


terug
HOME LIW
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)
India Actief 9 (dec. '02)
India Actief 10 (juni '03)
India Actief 11 (dec. '03)
India Actief 12 (juni '04)
India Actief 13 (dec. '04)
India Actief 14 (juni '05)
India Actief 15 (dec. '05)
India Actief 16 (juni '06)
India Actief 17 (jan. '07)
India Actief 18 (feb. '08)
India Actief 19 (okt. '08)
India Actief 20 (jul. '09)
India Actief 21 (dec. '09)
India Actief 22 (juni '10)
India Actief 23 (dec. '10)
India Actief 24 (sep. '11)

Landelijke India Werkgroep - 3 februari 2012