nr. 24 - september 2011

Kledingbedrijven beloven actie
tegen kinderslavernij Dalit-meisjes

Meisjes in Zuid-India tussen 12 en 18 jaar, meestal van de laagste Dalit-kasten, maken onze kleding in een ‘nieuwe vorm’ van slavernij. Ze werken volgens het Sumangali Scheme voor onder meer C&A, GAP, Diesel, Primark en Tommy Hilfiger. De meisjes worden geworven met de beloftes van een goed loon, comfortabele huisvesting en een flinke som geld voor hun bruidsschat als ze hun driejarig contract uitdienen. In werkelijkheid maken ze erg lange werkdagen voor weinig geld en is hun werk ongezond en onveilig. De meisjes wonen verplicht op slaapzalen, worden bewaakt en mogen maar heel af en toe naar huis bellen, laat staan naar een vakbond. Dat blijkt uit het rapport Captured by Cotton dat SOMO en de Landelijke India Werkgroep op 20 mei 2011 publiceerden. Maar al vóór en ook na de publicatie van het rapport is veel werk verzet om de situatie daadwerkelijk in beweging te krijgen. Alle betrokken bedrijven werden aangeschreven. Veel bedrijven erkenden het probleem. Een aantal van hen, waaronder C&A, H&M, Primark en Bestseller (o.a. Vero Moda), hebben toegezegd dat ze gezamenlijk een eind willen maken aan de gedwongen kinderarbeid en zullen zorgen dat de werknemers een duidelijk contract in de lokale taal krijgen. In de uitvoering gaan ze nauw samenwerken met lokale maatschappelijke organisaties en de regering.
In de Tweede Kamer sprak CDA-Kamerlid Ferrier staatssecretaris Bleker, die MVO in zijn pakket heeft, tijdens het wekelijkse vragenuur op de kwestie aan. Bleker sprak over ‘een betrouwbaar onderzoek’ en zei: ‘De feiten liegen er niet om, want wat is beschreven, is een afschuwelijke, barbaarse manier van omgaan met jonge meisjes, jonge vrouwen.’ Hij beloofde bij de handelsmissie naar India de kwestie aan te kaarten en C&A uit te nodigen voor

Beperking internetvrijheid India bedreigt mensenrechten

Onlangs publiceerde de Indiase regering de Information and Technology Rules, 2011 waarin regels worden vastgesteld voor de inhoud van websites. De New York Times publiceerde daarover het artikel ‘India snoert vrijheid van meningsuiting in op internet’. Ook de Indiase media en diverse maatschappelijke organisaties uitten hun grote zorg over de nieuwe regels. Deze stellen iedereen - de overheid zelf, organisaties maar ook individuele burgers - in staat om te eisen dat inhoud van websites wordt verwijderd op basis van een lange lijst breed geformuleerde criteria. Zo mag de webinhoud iemand of een organisatie niet ‘in diskrediet brengen’ of schadelijk zijn voor India’s relaties met een ander land.
De nieuwe Indiase regels voor informatie en meningen op websites vormt een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting en de mensenrechten in India. De nieuwe regels kunnen ook gevolgen hebben voor Nederlandse/Europese organisaties en bedrijven. De LIW en haar webprovider Antenna stuurden daarover een brief naar de Ministers van Buitenlandse en Economische Zaken en naar de Tweede Kamer. Zij houden de kwestie in de gaten en wij trekken weer aan de bel als er opvallende concrete gevallen van ‘censuur’ zijn.
een gesprek.
In de Nederlandse media (o.a. de Volkskrant), de Indiase media en op websites heeft Captured by Cotton veel aandacht gekregen. De grote kledingbedrijven staan nu voor de opgave om hun beloftes waar te maken. De LIW en SOMO blijven dat actief volgen. De bedrijven die niets of iets vaags lieten horen zullen we ook actief achter de broek zitten.

Kamer steunt motie voor aanpak kastendiscriminatie

De Tweede Kamer heeft eind juni een motie aangenomen die er voor pleit dat Nederland zich blijft inzetten voor het verbeteren van de positie van de circa 250 miljoen Dalits. De motie, op initiatief van Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie, werd ook door het CDA, PvdA, SP, D66, SGP, GroenLinks en de PvdD ondersteund. Het Dalit Netwerk Nederland (DNN), waar de LIW deel van uitmaakt, had er in een brief op aangedrongen dat Dalits een prioriteit in het nieuwe mensenrechtenbeleid van minister Rosenthal zouden blijven. In de nieuwe notitie over mensenrechten kwam het onderwerp Dalits namelijk niet voor.
Rosenthal zei in zijn reactie dat hij de vier concrete verzoeken in de motie in zijn beleid `kan meenemen´. De Kamer vroeg de Minister om het onderwerp in de EU, de VN, de Wereldbank en het IMF aan de orde te stellen. In de EU is de kwestie nu zeer actueel bij de onderhandelingen over het EU-India Vrijhandelsverdrag. Eind 2010 nam de Kamer, ook na aandringen van DNN, een motie aan om de naleving van mensenrechten, waaronder bestrijding van kinderarbeid en kastendiscriminatie, in dat verdrag op te nemen. Rosenthal stemde ook in met de wens van de Kamer om in de VN Mensenrechtenraad steun te werven voor het aannemen van richtlijnen ter bestrijding van kastendiscriminatie. En hij beloofde de Kamer om te bevorderen dat bestrijding van kastendiscriminatie onderdeel gaat uitmaken van het MVO beleid van Nederlandse en Europese bedrijven in bijvoorbeeld India. Rosenthal onderschreef het verzoek van de Kamer om de financiering van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) uit het Mensenrechtenfonds voort te zetten.
Meer lezen over Dalits? Zie www.dalits.nl


Zara van negen plukt hazelnoten in Turkije (foto: Mehmet Ülger)

Kinderarbeid in Afghaanse baksteenfabriek (foto: Hervé Berger, ILO Afghanistan)

Geen kinderarbeid voor hazelnoten en bakstenen

Via haar actieve rol in de coalitie Stop Kinderarbeid werkt de LIW ook hard mee aan activiteiten om producten uit andere landen kinderarbeidvrij te maken. Twee recente voorbeelden zijn hazelnoten uit Turkije en bakstenen in Afghanistan.

Turkije produceert driekwart van ’s werelds hazelnoten. Die komen bijvoorbeeld in ijs, chocola, muesli en Nutella terecht. Vorig jaar bleek dat kinderen meewerken aan de Turkse hazelnootoogst en hun ouders, seizoensarbeiders, worden uitgebuit. We hebben daarover met bedrijven als Unilever, Ferrero (van Nutella) en Nestlé gesproken. Nederlandse en Europese parlementariërs stelden er vragen over. De Federatie van Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en haar Europese partners spraken de Turkse overheid aan.

In Afghanistan koopt de NAVO routinematig bakstenen in die door kinderen en slaven zijn gemaakt. Stop Kinderarbeid alarmeerde met succes politici in Nederland en Europa. Inmiddels doet de ILO nader onderzoek en heeft de Kamer in een motie bepaald dat ook de Nederlandse Kunduz-missie geen producten van kinderen en slaven mag kopen.
In beide kwesties zijn beloftes gedaan voor verandering. Stop Kinderarbeid doet zijn uiterste best om te zorgen dat ze worden nagekomen.

Internationaal samenwerken voor Dalit-rechten

In juni 2011 nam de LIW namens het Dalit Netwerk Nederland deel aan een belangrijke Dalit-conferentie in Genčve met 50 mensen uit India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Japan en diverse Europese landen. Het doel van de conferentie was om te bespreken wat we met onze activiteiten bij de VN hebben bereikt en effectieve strategieën te ontwikkelen voor onze activiteiten in de komende tien jaar.
De tweedaagse strategieconferentie werd georganiseerd door onder meer de Indiase Nationale Campagne voor Dalit Rechten en het Internationale Dalit Solidariteitsnetwerk. Ook het Dalit Netwerk Nederland was een van de medeorganisatoren. De Hoge Commissaris voor Mensenrechten Ms. Navi Pillay liet via een speech van een van haar medewerkers weten:
"Voor de Hoge Commissaris doet het er vooral toe wat er in de praktijk gebeurt voor degenen wiens dagelijkse ervaring wordt bepaald en beperkt door kaste en beroep. Armoede, werkeloosheid, discriminatie bij de toegang tot recht en ongelijke toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting zijn enkele van de problemen van de slachtoffers van kastendiscriminatie."
De uitkomst van de conferentie was een Verklaring die de uitdagingen en strategieën op lange termijn op lokaal, nationaal en internationaal niveau beschrijft. In de dagen na de conferentie hadden vertegenwoordigers van Dalits en solidariteitsgroepen gesprekken met een aantal Speciale Rapporteurs en Onafhankelijke Experts van de VN. Op 28 juni presenteerde de groep haar bevindingen aan de Hoge Commissaris voor Mensenrechten Navi Pillay.

Meer informatie over India en de LIW?

Het bovenstaande is een greep uit de activiteiten die de LIW onderneemt. Maar er gebeurt veel meer. Wilt u daarvan circa elke twee/drie weken op de hoogte blijven, dan kunt u zich hier gratis aanmelden voor IndiaNieuws. U vindt daar ook het archief van IndiaNieuws.

COLOFON India Actief is een halfjaarlijkse nieuwsbrief van de Landelijke India Werkgroep voor donateurs, abonnees van India Nu en andere belangstellenden.

De LIW is een stichting met als doel vanuit Nederland bij te dragen aan een menswaardig bestaan voor de (kans)armen in India. Zij doet dit door voorlichting en campagnes.

Landelijke India Werkgroep (LIW)
Mariaplaats 4e
3511 LH Utrecht
tel: 030 - 232 13 40
fax: 030 - 232 22 46
e-mail: info@indianet.nl
website: www.indianet.nl
ING-bank: 248 35 48

redactie: Gerard Oonk
foto's: diverse fotografen
vormgeving gedrukte versie India Actief: Fridy Visser
vormgeving webversie India Actief: Hans Maas


terug
HOME LIW
begin document
India Actief 1 (dec. '98)
India Actief 2 (juni '99)
India Actief 3 (dec. '99)
India Actief 4 (juni '00)
India Actief 5 (dec. '00)
India Actief 6 (juni '01)
India Actief 7 (dec. '01)
India Actief 8 (juni '02)
India Actief 9 (dec. '02)
India Actief 10 (juni '03)
India Actief 11 (dec. '03)
India Actief 12 (juni '04)
India Actief 13 (dec. '04)
India Actief 14 (juni '05)
India Actief 15 (dec. '05)
India Actief 16 (juni '06)
India Actief 17 (jan. '07)
India Actief 18 (feb. '08)
India Actief 19 (okt. '08)
India Actief 20 (jul. '09)
India Actief 21 (dec. '09)
India Actief 22 (juni '10)
India Actief 23 (dec. '10)

Landelijke India Werkgroep - 7 september 2011