terug
(IDSN, 28-2-2018)

VN-rapport: Dalit-vrouw sterft gemiddeld 14,6 jaar jonger dan vrouw uit dominante kaste


Een nieuw rapport van UN Women komt met de conclusie dat de kaste waartoe een vrouw in India behoort haar kans op sterfte kan verhogen door discriminatie, slechte sanitaire voorzieningen en inadequate gezondheidszorg. Het rapport Turning promises into action: gender equality in the 2030 Agenda (‘Beloftes waarmaken: gendergelijkheid in Agenda 2030’) onderzoekt vanuit genderperspectief de voortgang en uitdagingen bij de implementatie van alle 17 Sustainable Development Goals (SDG's, doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling) tegen het jaar 2030.

"Degenen in de samenleving die de grootste achterstand oplopen zijn vaak vrouwen en meisjes. Zij worden door meerdere oorzaken benadeeld op basis van sekse en andere ongelijkheden... Dit kan leiden tot extra ontberingen waarbij vrouwen en meisjes tegelijkertijd worden belemmerd in hun toegang tot kwaliteitsonderwijs, waardig werk, gezondheidszorg en welzijn," stelt het rapport.

Het rapport schetst ook hoe vooruitgang voor vrouwen een eerste vereiste is om te komen tot vooruitgang voor iedereen. Daarom moet gekeken worden naar hoe andere vormen van discriminatie met genderdiscriminatie samenvallen.

"Dit verplichting [om niemand uit te sluiten] is gebaseerd op de mensenrechtenbeginselen van gelijkheid en non-discriminatie, en erkent de meervoudige en elkaar versterkende ruisende ongelijkheden die zo vaak voorkómen dat specifieke groepen in de praktijk hun rechten volledig en gelijkelijk kunnen genieten," zegt het rapport.

Een goed voorbeeld is kastendiscriminatie en de situatie van Dalit-vrouwen in India. Het rapport wijst op een schokkende ongelijkheid in sterftecijfers, waarbij de gemiddelde Dalit-vrouw 14,6 jaar jonger sterft dan de gemiddelde Indiase vrouw. Een ander voorbeeld is dat in India de alfabetiseringsgraad voor Dalit-vrouwen lager is dan het nationale gemiddelde, namelijk slechts 57%. Het rapport stelt ook dat:
"De kans dat de vrouw arm is is groter als ze landloos en kasteloos is. Haar lage opleiding en lage status in de sociale hiërarchie garandeert bijna dat, als ze voor een loon werkt, ze dat werk onder uitbuitende omstandigheden doet."

Het rapport benadrukt de dringende noodzaak om meerdere vormen van discriminatie die samen leiden tot elkaar versterkende ontberingen, aan te pakken als echte vooruitgang moet worden geboekt om de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te halen.


Download het rapport Turning promises into action: gender equality in the 2030 Agenda

[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: