terug
(IDSN, 12-2-2018)

Begroting Indiase regering schiet veel te kort bij toewijzingen voor Dalits


Uit een analyse door de Dalit-gemeenschap van de begroting van de Indiase regering India voor 2018 blijkt dat minder dan de helft van het benodigde bedrag is toegewezen voor plannen die ten goede komen aan Dalits [kastelozen] en Adivasi [tribalen] in India.

Ongeveer een kwart van de Indiase bevolking bestaat uit Dalits en Adivasi, en ze zouden in de begroting evenredig aan hun bevolkingsaantallen moeten profiteren. IDSN-lid National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) heeft een uitgebreide analyse van de begroting voor 2018 uitgebracht. Daaruit blijkt dat deze groepen in de begroting van 2018 opnieuw door ‘s lands regering in de steek worden.

Paul Divakar van de NCDHR gaf als toelichting op de begroting:

"Een diepgaandere analyse van de aard van de toewijzing voor welzijnsregelingen voor Dalits laat zien dat slechts 50,7% is toegekend aan regelingen gericht op Dalits en 51,24% aan die voor Adivasi [tribalen]. Hoewel het merendeel van de toewijzing onder algemene of niet-gerichte regelingen valt, waaronder enkele bestuurlijke uitgaven, zijn zij in strijd met het onderliggende beginsel van dat deze 'rechtstreeks ten goede [moeten] komen aan personen, gezinnen en nederzettingen die tot de Dalits en tribalen behoren'. De gerichte regelingen bedroegen slechts INR 286,98 miljard voor Dalits en Adivasi en INR 196,23 miljard uit de totale toewijzingen. Het idee van toewijzingen voor Dalits en Adivasi was visionair, maar missen het doel als gevolg van bruto sterke tekortschietende onder-toewijzingen, fictieve en algemene toewijzingen samen met ongebruikte bedragen. De Jadhav-richtlijnen die tijdens de toewijzing moeten worden gevolgd, zijn voortdurend geschonden. Daarom is het absoluut van het grootste belang dat de deelplannen worden gereguleerd volgens strikte richtlijnen voor een effectieve uitvoering daarvan."

Uit de analyse van de regelingen die in het financiële jaar 2017-18 werden geïntroduceerd, blijkt dat van de 36 nieuwe regelingen slechts acht rechtstreeks ten goede kwamen aan Dalits. Slechts 15 van de 70 nieuwe regelingen voor tribalen kwamen direct ten gunste van hen.

In haar analysedocument komt NCDHR met vier belangrijke aanbevelingen om de situatie te verbeteren:

  1. De geweigerde en verkeerd toegewezen bedragen voor Dalits (INR 711,39 miljard) en Adivasi (INR 343,49 miljard) moeten worden vervangen door echte gerichte regelingen. Details van de voorgestelde regelingen worden hieronder gegeven.

  2. Het Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) en Tribal Sub Plan (TSP) moet wettelijk worden geregeld om te zorgen voor verantwoording, participatie en transparantie. Een systeem om participatie van Dalit en Adivasi gemeenschappen bij de planning en uitvoering te regelen en te zorgen voor verantwoording en transparantie en sancties bij nalatigheid, wordt centrale wetgeving aanbevolen. Deze moet toekenningen en uitvoeringsmaatregelingen duidelijk omschrijven, zowel binnen de centrale als de deelstaatoverheden.

  3. Speciale aandacht voor Dalit en Adivasi vrouwen. Er moet een specifieke toewijzing voor vrouwen van ten minste 33% komen en een speciale aanpak voor prioritering van vrouwelijke begunstigden, met name in de landbouw, land en levensonderhoud, ondernemerschap, werkgelegenheid en ontwikkeling van vaardigheden, hoger en beroepsonderwijs, sociale bescherming, huisvesting en participatie in gerelateerde regelingen.

  4. Zorg voor het wegwerken van de achterstand van INR 112,67 miljard onder het Post Matric Scholarship. We bevelen aan dat de achterstand van Post Matric Scholarship, die INR 112,67 miljard bedraagt, wordt verantwoord en opnieuw wordt toegewezen in de begroting van dit jaar, samen met opschalingstoewijzingen, wat honderdduizenden Dalit en Adivasi studenten in het hoger onderwijs ten goede komt.Meer informatie:

[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: