terug
(IDSN, 13-12-2017)

Jonge Dalit-activisten spreken zich uit op het VN-Minderheidsforum over jeugd en integratie


Jonge Dalit-activisten speelden een actieve rol op het Forum voor Minderheidsvraagstukken, dat plaatsvond in Genève van 30 november tot 1 december. Dalit-vrouwen uit Nepal en India, die deel uitmaakten van een IDSN-delegatie, gaven krachtige presentaties over het thema ‘Minderheidsjeugd: naar veelzijdige en geïntegreerde samenlevingen’. Ze legden de deelnemers uit hoe de diepgewortelde kastendiscriminatie ernstige obstakels blijft vormen voor gelijkwaardige deelname aan de meeste aspecten van het leven en hoe sociale media zowel nieuwe kansen voor verandering als nieuwe uitdagingen bieden.

Anju sprak namens All India Dalit Women Rights Movement op het VN-forum over de voordelen en uitdagingen van het gebruik van digitale media om Dalits mondiger te maken en te beschermen. Ze zette uiteen hoe Dalit-vrouwenactivisten sociale media gebruiken om de krachten te bundelen en gerechtigheid te eisen, onder meer via campagnes zoals #dalitwomenfight en de Dalit History Month.

Anju legde ook uit hoe digitale middelen meer bekendheid aan Dalits geven, omdat de traditionele verhalen in de media nog steeds gecontroleerd worden door de dominante kastengroepen binnen de samenleving en onvoldoende spreekbuis zijn voor Dalits. Ze sprak ook over de vele uitdagingen met betrekking tot intimidatie en persoonlijke veiligheid van vrouwen in sociale media, evenals over de gebrekkige toegang tot internet en het tekort aan de benodigde hulpmiddelen voor veel Dalits.
"Ondanks al deze uitdagingen moeten we sociale media gebruiken zodat de hele wereld weet en ziet wat er gebeurt met Dalit-gemeenschappen. Daarom besloten we niet te vetrekken maar maatregelen te nemen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We moeten deze sociale media gebruiken om de hand uit te steken naar de wereld," verklaarde Anju.

Ankita legde namens de Feminist Dalit Organisation (FEDO) in Nepal verklaringen af over geïntegreerd onderwijs en participatie van minderheidsjongeren in het openbare leven. Ankita wees op structurele kastendiscriminatie en maatschappelijk diepgewortelde stigmatisering als de belangrijkste obstakels voor Dalits om onderwijs op het niveau van niet-Dalits te krijgen en voor gelijkwaardige deelname aan het openbare leven.

"Dalits moeten worden beschermd door het volledige uitvoeren van de wetgeving tegen onaanraakbaarheid. Dat zal de mentaliteit niet van de ene op de andere dag veranderen, maar het gedrag in de loop van de tijd wel," aldus Ankita.
Ze wees er verder op dat Dalit-vrouwen nog sterker het risico lopen van uitsluiting, discriminatie en misbruik, omdat ze vanwege hun geslacht en hun kaste geconfronteerd worden met meervoudige discriminatie.

Tenslotte gaf VN Minority Fellow Chet Narayan, voorzitter van de Dalit Youth Alliance in Nepal, een presentatie over de algemene toestand van in Nepal.
"Ik ben in het bijzonder geraakt tijdens deze twee dagen toen ik hoorde over de situatie van enkele van 's werelds meest kwetsbare en gemarginaliseerde minderheden," zei de Speciale VN-Rapporteur voor Minderhedenkwesties, Dr. Fernand de Varennes, als samenvatting van het Forum.
"In het bijzonder toen jullie de ervaringen deelden van dubbele of drievoudige marginalisering van jonge vrouwen uit Dalit-, Rohingya- of Roma-gemeenschappen, geconfronteerd met uitsluiting, discriminatie en zelfs geweld in hun leven in zo’n mate, dat, volgens mij, de meesten van ons dat moeilijk kunnen begrijpen.”


Meer informatie:[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: