terug
(IDSN, 17-11-2017)

Everyone Blames Me

Nieuw rapport over belemmeringen van de rechtsgang voor slachtoffers van seksueel geweld in India


Slachtoffers van verkrachting en andere vormen van seksueel geweld in India hebben te maken met ernstige belemmeringen bij de toegang tot de rechter en krijgen niet de steun die de staat verplicht is ze aan te bieden, aldus een nieuw rapport van Human Rights Watch. In het rapport wordt met name bezorgdheid geuit over slachtoffers uit lage kasten en andere gemarginaliseerde groepen.

Het rapport gaat uitvoerig in op 21 specifieke gevallen in vier deelstaten en twee steden: Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Delhi en Mumbai. Het bevat meer dan 65 interviews met slachtoffers, familieleden, advocaten, mensenrechtenactivisten, artsen, forensische experts, overheidsambtenaren en politieagenten, als ook onderzoek door Indiase organisaties.

Het beschrijft verschillende gevallen waarin Dalit-vrouwen of -meisjes verkracht zijn door leden van een dominante kaste en door de daders of politie bedreigd zijn om hun klachten in te trekken. Het rapport is ook van oordeel dat de bestaande wetgeving die bedoeld is om recht voor de slachtoffers te bereiken, waaronder de Prevention of Atrocities Act (“Wet ter voorkoming van wreedheden”), niet goed wordt uitgevoerd. Ook wordt geconstateerd dat, ondanks wetten die een snelle afhandeling van de zaken mogelijk maken, vertragingen heel normaal zijn, waardoor slachtoffer en familie kwetsbaar worden voor bedreigingen, misbruik en druk.

De bevindingen in het rapport omvatten inadequaat optreden van de politie, het ontbreken van toegang tot passende gezondheidszorg, een gebrek aan toegang tot effectieve juridische bijstand en een gebrek aan gecoördineerde ondersteunende diensten. De situatie blijkt nog ernstiger te zijn wanneer het slachtoffer uit een gemarginaliseerde kaste of groep komt. Het rapport beschrijft ook een wijdverbreide cultuur van schuld geven aan het slachtoffer van de verkrachting, niet alleen onder de bevolking, maar ook bij de politie, de gezondheidszorg en de rechterlijke macht.Voorbeeld uit het rapport

In verschillende Noord-Indiase deelstaten, zoals Haryana, Uttar Pradesh, Punjab en Rajasthan, oefenen onofficiële dorpskastenraden, Khap Panchayats genaamd, druk uit op Dalit- of andere lage-kaste-families om geen strafzaak te beginnen als de beschuldigde afkomstig is uit een dominante kaste. Lokale politici en politie staan vaak welwillend tegenover de verordeningen van de raden, of sluiten de ogen, waarmee ze impliciet het geweld ondersteunen. Dit ondanks het feit dat het Hooggerechtshof van India hun acties in april 2011 als "volledig illegaal" omschreef.

Kalpana, 30 jaar, een Dalit uit Haryana, diende op 10 maart 2015 een klacht in, waarbij ze zei verkracht te zijn door zes mannen die tot de dominante Jat-kaste behoorden. Op 28 maart diende de politie aanklachten in op basis van de Prevention of Atrocities Act, onder meer voor verkrachting, ontvoering en mishandeling. Omdat het proces echter vertraagd werd in afwachting van de resultaten van forensisch onderzoek - een veel voorkomend probleem vanwege onvoldoende forensische laboratoria – werd de familie lastiggevallen en bedreigd door de Khap Panchayat. Kalpana trok tenslotte haar aanklacht in de rechtszaal in en alle beschuldigden werden vrijgesproken. Zij en haar familie verhuisden uit het dorp.Bij het uitbrengen van het rapport organiseerden IDSN-lid Jan Sahas en Human Rights Watch een paneldiscussie over 'Seksueel geweld, beschuldiging van slachtoffers en de toegang tot het recht via het handhaven van wetten en beleid', in New Delhi op 8 november. Jan Sahas legde contact met slachtoffers en leverde de belangrijkste bijdrage voor het rapport.

Het rapport biedt ook een uitgebreide reeks aanbevelingen om de situatie aan te pakken en het probleem te verhelpen.

"Aangifte doen van verkrachting mag niet bijdragen aan de nachtmerrie voor het slachtoffer", zegt Meenakshi Ganguly, directeur van Human Rights Watch in Zuid-Azië. "Het kost tijd om de mentaliteit te veranderen, maar de Indiase overheid moet medische en juridische ondersteuning bieden, en ook slachtoffers en hun families begeleiden, en tegelijkertijd meer doen om politieagenten, rechtsfunctionarissen en medische deskundigen bewust te maken van de juiste behandeling van gevallen van seksueel geweld."


Meer informatie:

Opmerkingen van functionarissen over seksueel geweld - geciteerd in het rapport

Hieronder staan opmerkingen van vooraanstaande personen – waaronder politici van verschillende politieke partijen in heel India, hoge politiefunctionarissen, vrouwenleiders en ambtenaren van officiële instanties, zoals vrouwencommissies met het mandaat om de rechten van vrouwen te beschermen – die illustreren hoe diepgeworteld het beschuldigen van het slachtoffer in India nog steeds is als het gaat om seksuele misdrijven:

Wanneer het [een voertuig] thuis in de garage geparkeerd staat, kunnen ongelukken worden vermeden, toch? ... Evenzo, in vroegere tijden, toen vrouwen huisvrouwen waren, waren ze veilig voor alle soorten gruweldaden, behalve discriminatie ... Wanneer ze blootgesteld worden aan de maatschappij lopen ze meer risico op ongewenste seksuele benadering, intimidatie, wreedheden, verkrachting en ontvoering. Is het niet? Als ze niet van huis gaan, gebeurt dat niet.
- Kodela Shivaprasad, woordvoerder Andhra Pradesh State Legislative Assembly, Telugu Desam Party, februari 2017

Ze proberen westerlingen te kopiëren, niet alleen qua mentaliteit, maar zelfs in kleding. Sommige meisjes worden lastiggevallen, dit soort dingen gebeuren.
- G. Parameshwara, Minister voor Binnenlandse Zaken (Congress Party) van de deelstaat Karnataka, januari 2017

Jongens zijn jongens, ze maken fouten.
- Mulayam Singh Yadav, leider Samajwadi Party, deelstaat Uttar Pradesh, april 2015

Dergelijke incidenten [verkrachtingen] gebeuren niet opzettelijk. Dit soort incidenten gebeuren per ongeluk.
- Ramsevak Paikra, Minister voor Binnenlandse Zaken (Bharatiya Janata Party) van de deelstaat Chhattisgarh, juni 2014

Verkrachtingen vinden ook plaats vanwege de kleding van een vrouw, haar gedrag en haar aanwezigheid op verkeerde plaatsen.
- Asha Mirje, Nationalist Congress Party en lid van de Vrouwencommissie van de deelstaat Maharashtra, januari 2014
[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: