terug
(IDSN, 20-10-2017)

Europarlementariërs roepen EU-voorzitters op kastendiscriminatie te bespreken tijdens EU-India Top


Een groep prominente Europarlementariërs uit diverse fracties heeft een open brief aan de Voorzitter van de Europese Raad, de Voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid gestuurd, met de oproep kastendiscriminatie rechtstreeks te bespreken op de EU-India Top in oktober.

De brief beschrijft een diepe bezorgdheid over de mensenrechten van Dalits in India:"Ondanks de grondwettelijke waarborgen en de speciale wetgeving ter bescherming van India’s 201 miljoen kastelozen wordt er nog steeds op grote schaal melding gemaakt van schendingen van hun fundamentele mensenrechten. Mensenrechteninstellingen van de VN hebben voortdurend kastendiscriminatie in India beschreven, met schendingen op alle gebieden van burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Deze schendingen beperken ook het recht op onderwijs en werkgelegenheid, ondermijnen de toegang tot de rechtsgang en bevorderen seksueel geweld en andere misdrijven gericht op vrouwen en meisjes. Bovendien heeft de dramatisch slinkende ruimte voor het maatschappelijk middenveld in veel landen van de wereld, waaronder ook India, ernstige gevolgen, ook voor de Dalit-mensenrechtenverdedigers."De brief verzoekt de EU de Indiase regering aan te sporen om:
  • onmiddellijk maatregelen te nemen om de misdrijven tegen Dalits en alle andere gemarginaliseerde gemeenschappen uit te bannen en concrete plannen te maken om wetten en overheidsbeleid tot uitvoer te brengen om hun bescherming te waarborgen;
  • publiekelijk de misdaden tegen Dalits en minderheden te veroordelen, en onmiddellijk allen te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke misdrijven;
  • het recht op vreedzame meningsuiting en samenkomst te beschermen en er voor te zorgen dat alle mensenrechtenverdedigers, ook Dalits, hun werk kunnen uitvoeren zonder te worden lastig gevallen door de autoriteiten.


download de Open Brief


[vertaling: Landelijke India Werkgroep]


laatste wijziging: