terug
(IDSN, 7-9-2017)

Aanbevelingen IDSN voor de september-sessie van de VN-Mensenrechtenraad

In het kader van de rapporten die worden gepresenteerd op de 36e VN-vergadering van de Mensenrechtenraad (11-29 september 2017), dringt IDSN er bij regeringen op aan om bijzondere aandacht te besteden aan kastendiscriminatie, door die op gelijke wijze te behandelen als andere vormen van discriminatie. Dat geldt nu met name voor thematische resoluties van de Mensenrechtenraad over het recht op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, over hedendaagse vormen van slavernij alsmede met betrekking tot discussies over UPR-rapporten (‘mensenrechtenexamens’) over India en het Verenigd Koninkrijk.

Lees hier [in het Engels] de volledige aanbevelingen van IDSN voor de 36e zitting: http://idsn.org/wp-content/uploads/2017/09/IDSN-recommendations-for-the-36th-session-of-the-UN-Human-Righst-Council.pdf.
[vertaling: Landelijke India Werkgroep; origineel artikel: http://idsn.org/idsn-recommendations-un-human-rights-council-september-session/]


laatste wijziging: