terug
(IDSN, 31-1-2013)

VN Commissaris Mensenrechten Pillay prijst beweging om handmatig poepruimen te beëindigen


De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, mevrouw Navi Pillay, heeft een krachtige verklaring afgegeven ter ondersteuning van de beweging om handmatig poepruimen in India te beëindigen. Hierbij het persbericht van het Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR).

VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay

GENEVE (31 januari 2013) - De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pillay verwelkomde donderdag de sterke beweging die zich de afgelopen maanden in India heeft ontwikkeld voor de uitbanning van de praktijk van het 'handmatig poepruimen'. Dit ‘beroep’ wordt vanwege het daaraan verbonden ‘stigma’ van oudsher uitgevoerd door Dalit-vrouwen, hetgeen een duidelijke manifestatie van discriminatie op grond van kaste en geslacht is.

De aandacht voor het poepruimen - in feite het handmatig verwijderen van menselijke uitwerpselen uit droge latrines en riolering - is onlangs in India aanzienlijk vergroot door een Nationale Mars voor de Uitbanning van Handmatig Poepruimen, ofwel de Maila Mukti Yatra. De mars pleitte niet alleen voor de uitbanning van poepruimen, maar heeft ook opgeroepen tot alomvattende rehabilitatie van degenen die dat werk uitvoerden. Deze vond plaats tijdens een periode van ruim twee maanden vanaf 30 november 2012, en deed in totaal 200 districten in 18 deelstaten aan. De mars wordt formeel afgesloten in New Delhi.

"Ik feliciteer hierbij de hardnekkige inspanningen en de inzet van de organisatoren, en die van alle deelnemers - vooral de duizenden bevrijde poepruimsters - die het hele land door marcheerden ter ondersteuning van de vele anderen die nog steeds worden gedwongen tot het uitvoeren van deze vreselijke praktijk", aldus de Hoge Commissaris.

"Naar schatting 90 procent van de handmatige poepruimers zijn Dalit-vrouwen die geconfronteerd worden met meervoudige ongelijkheid en discriminatie op basis van hun kaste en geslacht, en die vaak worden blootgesteld aan geweld en uitbuiting," voegde ze eraan toe.

"Vanwege de aard van het werk heeft handmatig poepruimen bijgedragen aan een zichzelf in stand houdende cyclus van stigmatisering en onaanraakbaarheid," zei Pillay. "Poepruimen is niet een vrijwillig door werknemers gekozen carrière, maar wel een zeer ongezond, onsmakelijk en onwaardig werk opgedrongen aan deze mensen vanwege het stigma van hun kaste. De aard van het werk zelf versterkt dat stigma."

De Hoge Commissaris ontmoette twee jaar geleden in Genève een aantal campagnevoerders tegen handmatig poepruimen. "Ik was diep ontroerd toen ze mij een baksteen overhandigden die ze hadden afgebroken uit een droge latrine," zei ze. "Tot op de dag van vandaag houd ik het op mijn kantoor als herinnering aan hun strijd."

"Ik vind het bemoedigend om te horen dat de mars ondersteund werd door een brede dwarsdoorsnede van de maatschappij, bijeengekomen om de groeiende beweging aan te wakkeren die deze vernederende vorm van werk wil afschaffen, werk waar in 21e-eeuws India geen plaats meer zou moeten zijn," zei Pillay.

In september 2012, werd een nieuw wetsvoorstel inzake het Verbod op het Werken als Handmatig Poepruimer en hun Rehabilitatie voorgelegd aan het Indiase parlement door de minister van Sociale Rechtvaardigheid en Empowerment. Het wetsvoorstel bouwt voort op het reeds bestaande krachtige wettelijke kader met betrekking tot verbod op onaanraakbaarheid en gebonden arbeid, en voegt een uitgebreide definitie van poepruimen aan toe.

"De nieuwe wet voorziet in een stevig kader voor het verbod op poepruimen," aldus Pillay. "India kent al krachtige wettelijke verboden op kastendiscriminatie, dus de sleutel tot de nieuwe wet zal effectieve aansprakelijkheid en handhaving zijn. Het is ook van cruciaal belang dat er voldoende middelen worden verstrekt om de alomvattende rehabilitatie van bevrijde poepruimsters mogelijk te maken. Dit is de enige manier waarop deze grof uitgebuite mensen in staat zullen zijn om te kunnen herintreden in een gezondere en veel waardiger werkomgeving, en uiteindelijk een echte kans hebben om de kwaliteit van hun eigen leven en dat van hun kinderen en de volgende generaties te verbeteren."


laatste wijziging: