terug
(persbericht IDSN, 31-1-2013)

Mars van poepruimers: boodschap van hoop


Na een tocht van duizenden kilometers door 18 Indiase deelstaten werd de Maila Mukti Yatra een mars om handmatig poepruimen uit te bannen vandaag in New Delhi met een evenement beëindigd. De deelname door hoge vertegenwoordigers van de Indiase regering en van de Verenigde Naties is een aanwijzing voor het succes van de mars.
Aan het begin van de Yatra werden manden, gebruikt bij handmatig poepruimen, verbrand als symbool voor de bevrijding van deze mensonwaardige praktijk.

Kopenhagen, 31 januari 2013 Duizenden voormalige en huidige poepruimers kwamen vandaag in New Delhi bijeen om de afsluiting te vieren van hun lange mars om deze onmenselijke praktijk uit te bannen. Handmatig poepruimen is officieel verboden in India. Maar honderdduizenden voornamelijk Dalit-vrouwen worden nog steeds tot deze vorm van op kaste gebaseerde slavernij gedwongen.

Tijdens de laatste dag van de mars (yatra) deelden een aantal bevrijde poepruimers hun ervaringen tijdens de mars. De bijeenkomst werd bijgewoond door drie ministers die beloofden dat de Indiase regering meer geld beschikbaar zou stellen voor het welzijn en de rehabilitatie van de poepruimers.

Andere hoge ambtenaren van de Indiase regering evenals vertegenwoordigers van een aantal VN organisaties waren ook tijdens de bijeenkomst aanwezig, De Hoge Commissaris voor Mensenrechten, mevrouw Navi Pillay, sprak een krachtige boodschap van steun uit aan de organisatoren van en de deelnemers aan de mars.

De Maila Mukti Yatra begon in Bhopal op 30 november 2012 en heeft sindsdien 18 deelstaten bezocht. Het doel is om de praktijk van handmatig poepruimen, een ernstige vorm van kastendiscriminatie die vooral Dalit-vrouwen dwingt om droge latrines met een blik en schep schoon te maken, uit te bannen. Verder roept de Yatra op om strengere wetgeving tegen het handmatig poepruimen aan te nemen en uit te voeren en de poepruimers sociaal en economisch nieuwe kansen te bieden.

Het International Dalit Solidarity Network waarvan het Dalit Netwerk Nederland lid is ondersteunt de doelen en de eisen van de Maila Mukti Yatra van harte. Aan de vooravond van de afsluiting van deze belangrijke en indrukwekkende bijeenkomst stuurde IDSN een boodschap van solidariteit aan de organisatoren en deelnemers, waarin hun moed, toewijding en visie werd geprezen en zij van harte werden gefeliciteerd met de bereikte resultaten.

"Jullie hebben duizenden poepruimers bevrijd en direct 50.000 slachtoffers van deze onmenselijke en vernederende vorm van kastenslavernij bereikt. Jullie zijn er in geslaagd om grote groepen van de maatschappij bij de strijd tegen gedwongen poepruimen te betrekken. Jullie hebben een sterke boodschap van hoop afgegeven, niet alleen naar de poepruimers maar aan miljoenen Dalits die gevangen zitten in gedwongen en gebonden arbeid in heel Zuid-Azië. Moge de Indiase regering en andere regeringen naar deze boodschap luisteren en er naar handelen," zei de organisatie van de Yatra.

De kwestie van het handmatig poepruimen stond recent op de agenda van zowel de VN als de EU. In september 2012 sprak de VN Rapporteur voor water en sanitatie, Ms. Catarina de Albuquerque, haar grote zorg uit over extreme vormen van sociale uitsluiting van gedwongen poepruimers en schoonmakers, zelfs in hun eigen kaste. "Deze prakrijken hebben niet alleen diepe wortels in de samenleving, maar worden ook bevorderd door de overheid, met gemeenten die zelf poepruimers in dienst hebben," zei Albuquerque.
In december heeft het Europees parlement een resolutie aangenomen over kastendiscriminatie in India, met een oproep aan het Indiase parlement om de nieuwe wet die handmatig poepruimen verbiedt aan te nemen en te zorgen voor de rehabilitatie van de poepruimers. Het Parlement drong er ook bij de Indiase regering op aan om er voor te zorgen dat de nieuwe wet goed wordt uitgevoerd.


laatste wijziging: